Решение №60167/30.07.2021 по дело №2314/2019

Спорът е допуснат до касация с Определение №487/21.07.2020 по дело №2314/2019


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Чия е пасивната материалноправна легитимация по иска с правно основание чл. 177, ал. 1 ЗЗД?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в публично съдебно заседание на осемнадесети ноември през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

при участието на секретаря Силвиана Шишкова като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова т.д. № 2314/2019 год., и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.290 ГПК и сл.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на С. А. Б., чрез процесуален пълномощник, срещу решение № 1494 от 19.06.2019 г. по в.т.д. № 5151/2018 г. на Софийски апелативен съд, ТО, 9 състав. С него е потвърдено решение № 1196/12.06.2018 г. по т.д.№ 6346/2016 г. по описа на Софийски градски съд, VІ-10 състав, с което са отхвърлени исковете на касатора, предявени в условията на евентуалност, срещу ПРОПЪРТИ КЪМЪРШЪЛ ООД /н/ и синдика на дружеството Я. Н. С., за признаване за установено, че С. А. Б. притежава вземане на основание чл.177 ал.1 ЗЗД за заплащане на увеличената стойност на недвижим имот в размер на 150 000 лв., евентуално – в размер на 80 702.20 лв., представляващи стойността на разходите за подобрения в имота.

Касационен въпрос

Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато при условията на чл.280 ал.1 т.3 ГПК, по обобщения и значим за изхода на спора правен въпрос, а именно - чия е пасивната материалноправна легитимация по иска с правно основание чл.177 ал.1 ЗЗД.ZS

Оплакванията в подадената касационна жалба са за допуснати от въззивния съд нарушения на материалния и процесуалния закон и необоснованост, подробно изложени, въз основа на които се моли решението да бъде отменено като неправилно и вместо него да се постанови друго по същество, с което исковата претенция да бъде уважена, с присъждане на сторените съдебно-деловодни разноски.

По-конкретно, оспорва се изводът на въззивния съд, че нормата на чл.177 ал.1 ЗЗД не урежда отношенията между собственика на имота и длъжника, а само тези между собственика и кредитора. Поддържа се, че искът правилно е предявен срещу длъжника, защото неговото задължение е било обезпечено с ипотека и при реализиране на обезпечението той би се освободил от по-голяма част от дълга си. Ипотекарният кредитор не се обогатява от по-високата в резултат на подобренията цена, защото получава винаги полагащата му се сума. На следващо място се оспорват изводите на съда, че разпоредбата на чл.177 ал.1 ЗЗД се прилага само в случаите на частни изпълнителни производства, но не и във връзка с производството по несъстоятелност, доколкото имотът не принадлежи на длъжника и не попада в масата на несъстоятелността, поради което спорът следва да се разреши извън производството по несъстоятелност, между собственика на имота и ипотекарния кредитор. Неправилността на горните изводи се извежда от разпоредбата на чл.694 ал.8 ТЗ, според която решението по иска по чл.694 ТЗ се ползва със сила на пресъдено нещо спрямо длъжника, синдика и всички кредитори в производството по несъстоятелност, вкл. ипотекарния кредитор. Оспорва се и преценката на въззивния съд за неотносимост на нормите на чл. 71 ЗС и сл. към конкретния казус.

В съдебно заседание жалбата се поддържа и се моли за нейното уважаване, изразява се и евентуално становище, че ипотекарният кредитор и длъжникът биха могли да бъдат задължителни другари по този иск.

В срока по чл.287 ал.1 ГПК е постъпил писмен отговор от синдика на ПРОПЪРТИ КЪМЪРШЪЛ ООД /н/, чрез процесуален пълномощник, с който се оспорва основателността на касационната жалба. Излага се становище за правилност на изводите на двете инстанции, че вземането по чл.177 ал.1 ЗЗД не може да съществува в полза на собственика на ипотекирания имот срещу длъжник в несъстоятелност; това вземане е противопоставимо само на ипотекарния кредитор; имотът и подобренията в него не са част от масата на несъстоятелността и реализацията на вземането ще се извърши в рамките

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари