Определение №60167/12.08.2021 по дело №1605/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л ЕН И Е

  № 60167

  гр.София, 12.08.2021г.

  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закритото съдебно заседание на трети август през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Марков

  ЧЛЕНОВЕ: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  при секретаря......................... и с участието на прокурора ...., като изслуша докладваното от съдията Емил Марков т. д. № 1605 по описа за 2021 г., за да се произнесе взе предвид:

  Производството е по реда на чл. 307, ал. 1 ГПК /във вр. чл.

  395 ГПК/.

  Образувано е с Разпореждане № 2855/30.VII.2021 г. на Председателя на Първо отделение от ТК на ВКС по постъпилата молба за отмяна (с вх. № 3432/19.IV.2021 г.) на влязло в сила първоинстанционно решение № 3334 от 22.VII.2020 г. на РС-Варна, постановено по гр. д. № 20384/2019 г., на основанията по чл. 303, ал. 1, т.т. /, 5 и 6 ГПК, с подател варненското „Юролинк Файнаншъл Груп" ЕООД /ЕИК[ЕИК]/, за което се поддържа да е представлявано от кипърския гражданин Г. Д.. В тази молба за отмяна на влязлото в сила решение, с което е бил уважен конститутивен иск с правно основание по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, имащ за предмет обещанието на молителя за продажба на пет неурегулирани поземлени имота в землището на [населено място], [община], се поддържа -на първо място - и особено искане „за допускане на обезпечителни мерки по реда на чл. 389 ГПК", представляващи:

  1./ Налагане на възбрана върху петте неурегулирани поземлени имота в землището на [населено място], [община], подробно посочени с техните кадастрални идентификатори;

  2.1 Налагане на запор върху банковите сметки на ответното по молбата за отмяна „Юролинк Инвестмънтс" ЕООД-гр. В. /ЕИК[ЕИК]/ в общо двадесет и шест изчерпателно посочени търговски банки, опериращи на територията на Република България - „до общия размер на вземанията от 1 135 000 евро";

  3./ Налагане на запор върху банковите сметки на молителя в същите 26 изчерпателно посочени търговски банки, опериращи на територията на Република България - „до общия размер на вземанията от 1 135 000 евро".

  4./ Евентуално, в случай на приемане от ВКС, че представените с молбата за отмяна писмени доказателства /Приложения 1-16/ „не са достатъчни за допускане на обезпечение по реда на чл. 391, ал. 1, т. 1 ГПК, то - на основание чл. 391, ал. 1, т. 2 ГПК и т. 5 от ТР № 6/14.III.2014 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. дело № 6/2013 г." - се претендира да бъдели допуснати горепосочените обезпечителни мерки срещу определяне на съответната парична гаранция, която да бъде внесена от молителя по специалната набирателна с/ка на ВКС.

  Разпореждането за образуване на настоящето извънинстанционно производство по чл. 303, ал. 1, т.т. 1, 5 и 6 ГПК се основава на „предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната молба за отмяна по преписка с вх. № 6984/28.VII.2021 г." Същевременно диспозитивът на този съдебен акт предвижда: „Образуваното дело да се докладва незабавно на съдебния състав за произнасяне по чл. 395, ал. 1 ГПК и чл. 307, ал. 1 ГПК".

  По реда на чл. 306, ал. 3 ГПК ответното по молбата за отмяна „Юролинк Инвестмънтс" ЕООД-гр. В. /ЕИК[ЕИК]/ писмено е възразило, че същата е процесуално недопустима, защото:

  1./ „Изхожда от лице, което не е вписано по партидата на молителя в търговския регистър като негов законен представител";

  2.1 „Подадена е след изтичането на преклузивния срок по чл. 305, ал. 1,т. 5 ГПК";

  3./ „Не е вписана в имотния регистър": съгласно чл.112, б. „к" ЗС и задължителното разяснение по т. 2 на ТР № 7/31.VII.2017 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. дело № 7/2014 г.

  При евентуалност се поддържа от ответника по молбата за отмяна и че същата е неоснователна, защото:

  1./ Довършването на регистърното производство по вписването на лицето, за което се твърди, че било новоизбран управител на „Юролинк Файнаншъл Груп" ЕООД, не е нито обстоятелство от съществено значение за особеното исково производство по

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари