Решение №60167/22.12.2021 по дело №1284/2019

Спорът е допуснат до касация с Определение №341/20.05.2020 по дело №1284/2019

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Налице ли е противоречие на чл. 60а, ал. 1, т. 2 ЗБН с чл. 1 от Протокол № 1 към КЗПЧОС и ако е налице, това води ли до неприложимост на националната правна норма, като противоречаща на имащите примат норми на международното право?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в открито заседание на 24 ноември, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

и при участието на секретаря Силвияна Шишкова като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №1284/19 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 от ГПК.

История на спора

Допуснато е касационно обжалване по касационна жалба от страна на пълномощника на синдиците на „Корпоративна търговска банка" АД (в несъстоятелност) срещу решение №71 от 09.01.2019 по т.д. № 4003/2018 на САС,ТО-13 с-в, с което е отменено решение №1023 от 25.05.2018г. по т.д.№1623/2017г. на СГС, ТО, VI-12 състав, с което е бил осъден ответникът ЗБН „Велинград Пропъртиз" АД на осн. чл. 60а, ал. 1, т. 2 ЗБН във вр. с §1, т.7 ДР да върне на „Корпоративна търговска банка" АД (в несъстоятелност) сумата 2 738 162 лева, представляваща извършена от „Дивал 59" ЕООД парична вноска в капитала на „Велинград Пропъртиз" АД за придобиване на 2 738 162 броя новоиздадени поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една, в резултат на увеличение на капитала на „Велинград Пропъртиз" АД с решение на Общо събрание на акционерите от 15.07.2011г., която сума, представлява имущество с произход от Банката по смисъла на т.7 от §1 от ПЗР на ЗБН, и искът е отхвърлен от въззивния съд като неоснователен.

Развиват се оплаквания за неправилно приложение на материалния закон, и се претендира ВКС да отмени така постановеното решение и да постанови друго, с което да уважи иска като основателен.

Ответникът по касационната жалба в писмен отговор изразява становище за недопускане на касационно обжалване и неоснователност.

Касационен въпрос

С определение постановено по настоящото дело по реда на чл.288 ГПК, въззивното решение, в съответната част, е допуснато до касационно обжалване на основание чл.280 ал.1,т.3 ГПК по въпроса: налице ли е противоречие на чл. 60а, ал. 1, т. 2 ЗБН с чл. 1 от Протокол № 1 към ЕКПЧ и ако е налице, това води ли до неприложимост на националната правна норма, като противоречаща на имащите примат норми на международното право.

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение , след преценка на данните по делото и съобразно правомощията си по чл.290 ГПК и сл. констатира ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

  • Определение №341/20.05.2020 по дело №1284/2019 3
    Определение №341/20.05.2020 по дело №1284/2019
    1/ Налице ли е противоречие на чл. 60а, ал. 1, т. 2 ЗБН с чл. 1 от Протокол № 1 към ЕКПЧ и ако е налице, това води ли до неприложимост на националната правна норма, като противоречаща на имащите примат норми на международното право? 2/ Налице ли е противоречие на…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
Боян Балевски завършва Юридическия факултет на СУ“ Св. Климент Охридски“ през 1991 година. Започва професионалната си кариера като младши съдия в Пловдивски окръжен съд през 1992 г. Последователно е бил съдия в Районен съд-Пловдив, в Софийски районен съд и в Софийски градски съд. От 2012 година и понастоящем е съдия в Търговска колегия на Върховен касационен съд.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари