Разпореждане №60166/01.10.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60166

  гр. София, 01.10.2021 г.

  ВАСИЛКА ИЛИЕВА – председател на Четвърто гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 606097 от 27.09.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК /II поток/:

  Частна касационна жалба вх. № 266529/16.08.2021 г. (подадена чрез Система за сигурно електронно връчване на 13.08.2021 г.) срещу определение № 185/11.04.2019 г. по в.ч.гр.д. № 222/2019 г. на Окръжен съд - Пазарджик, с което е отменено частично определение № 479 от 11.02.2019 г. по гр. д. № 4224/2018 г. на Районен съд - Пазарджик:

  1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК - препис от въззивното определение не е връчван на страните (ОС - Пазарджик е приел, че определението не подлежи на обжалване);

  2/ не подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 260 ГПК, но ч.к. ж. не е приподписана от адвокат и липсва доказателство за придобита от жалбоподателя юридическа правоспособност;

  4/ съдържа изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 и/или ал. 2 ГПК – инкорпорирано в жалбата;

  5/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 2 ГПК;

  6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 4 ГПК и вр. чл. 19 ТДТССГПК;

  7/ осъществена е процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК - постъпил е отговор в срок.

  Предвид изложеното, постъпилата частна касационна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 274 и сл. ГПК и преписката следва да бъде изпратена на администриращия съд за даване на указания за приподписване на частната касационна жалба от адвокат и прилагане на пълномощно за приподписването или за представяне на доказателства за придобита от жалбоподателя юридическа правоспособност.

  По изложените съображения, председателят на Четвърто отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Окръжен съд - Пазарджик за изпълнение на дадените указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари