Определение №60166/10.08.2021 по дело №2822/2017


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60166

  София, 10.08.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  Председател: Емил Марков

  Членове: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 2822 по описа за 2017 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  С определение № 183 от 28.10.2020г. производството по настоящото дело е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК с оглед висящото конституционно дело № 9/2020 г. за установяване противоконституционност на част от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, в т. ч. и на разпоредбата на § 8 от ПЗР на ЗИД на ЗБН, касаеща приложимата в случая разпоредба на чл. 59, ал. 5 ЗБН. С оглед приключване на посоченото конституционно дело с постановеното решение № 8 от 27.05.2021 г., следва да се счете, че основанието за спиране на настоящото производство е отпаднало и същото следва да бъде възобновено.

  Поради изложеното, Върховният касационен съд, ТК, състав на Първо т.о.

  О П Р Е Д Е Л И :

  Възобновява производството по т.д.№ 2822/2017г. по описа на Първо т.о. на ВКС.

  Делото да се докладва на Председателя на Първо търговско отделение на ВКС за насрочване в открито съдебно заседание.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари