Определение №60166/09.06.2021 по дело №264/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60166

  гр.София, 09.6. 2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:

  Председател: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  Членове: ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

  ЕРИК ВАСИЛЕВ

  като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр.д. № 264 по описа за 2021 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл.248 ГПК.

  С молба вх.№ 2639/26.03.2021 г., К. А. А. - Г. чрез адвокат Д. К. от АК-П., е поискала да бъде изменено определение № 223/26.03.2021 г., постановено по чл.288 ГПК в частта му за разноските на основание чл.78, ал.5 ГПК.

  Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, като констатира, че молбата за изменение на определението в частта за разноските е подадена в срока по чл.248, ал.1 ГПК я намира за процесуално допустима.

  Разгледана по същество молбата по чл.248 ГПК е основателна.

  С определение № 223/26.03.2021 г. по гр.д. № 264/2021 г. на ВКС, IV г.о., постановено по реда на чл.288 ГПК не е допуснато касационно обжалване на решение № 260145/30.09.2020 г. по в.гр.д.№ 1531/2019 г. на Окръжен съд Пловдив и са присъдени разноски на ответника в размер на 3000 лева. С оглед направеното от молителя възражение по чл.78, ал.5 ГПК, разноските за адвокатско възнаграждение за изготвяне на писмен отговор на касационната жалба, в случая, следва да се присъдят съгласно чл.78, ал.3 ГПК, вр.с чл.9, ал.3 от Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Ответникът по касационната жалба е поискал в срок да му бъдат присъдени разноските за адвокатско възнаграждение съобразно приложения договор за правна защита и съдействие от 10.02.2021 г., а размерът на отговорността за разноските се изчислява на база материалния интерес по делото, който съответства на цената на иска и е 5008,20 лева. Сумата за възнаграждение, изчислена съобразно чл.7, ал.2, т.3, вр. с чл.9, ал.3 от Наредба № 1/09.07.2004 г. възлиза на 435,45 лева, но не може да бъде по-малко от 500 лева, поради което направеното възражение по чл.78, ал.5 ГПК е основателно, а присъдените разноски следва да се намалят до този размер.

  Воден от изложеното, Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение

  О П Р Е Д Е Л И:

  ИЗМЕНЯ определение № 223/26.03.2021 г. по гр.д. № 264/2021 г. на ВКС, IV г.о. в частта за разноските, както следва:

  ОСЪЖДА К. А. А. - Г., ЕГН [ЕГН], да заплати на „ДИ-МД“ ЕООД чрез адвокат А. Д. от АК-П., адвокатско възнаграждение пред касационната инстанция в размер на 500 (петстотин) лева.

  Определението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ: 1.

  2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари