Решение №60166/21.12.2021 по дело №1803/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос
Дали паричните средства, придобити в резултат от дейността на гражданското дружество/ДЗЗД/ представляват дружествено имущество по смисъла на чл. 359 ЗЗД, с оглед последиците за изхода на спора предвид разпоредбата на ал. 3 на същия член?
Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в открито заседание на 24 ноември, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

и при участието на секретаря Силвиана Шишкова като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №1803/20 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 от ГПК.

История на спора

Допуснато е касационно обжалване по касационна жалба от страна на пълномощника на „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“АД със седалище София ЕИК[ЕИК] срещу решение №1423 от 02.07.2020 г. на САС по в.т.д. №345/2020 г.. С обжалваното решение въззивният съд е отменил, в обжалваната пред него част, първоинстанционното решение №7397/31.10.2019 г. по гр. д. № 10 459/2017 г на СГС, Т.О. и е уважил, в съответната част, иска на „БОРА“ЕООД ЕИК[ЕИК] срещу касатора като го е осъдил, на основание чл.361 ал.1 ЗЗД /посочен в диспозитива/ да заплати на „БОРА“ЕООД сумите от : 286 915,51 лева - дължима част от получените парични средства от страна на ответното дружество като упълномощен за това водещ съдружник в ДЗЗД „Обединение ГБС-Биогест-Габрово“ , в което ищецът също се явява съдружник, заедно с „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“АД и трето за спора лице, които парични средства са получени от Обединението/ дружество по ЗЗД/ като възнаграждение за изпълнение по договор с Община Габрово от 24.08.2011 г. за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води по проект 58111-77-268 ИП за водния цикъл на гр. Габрово, ОП Околна среда 2007-2013 г.. Решението се обжалва и в частта, с която след отмяна на първоинстанционното решение, въззивният съд е уважил и акцесорната претенция по чл.86 ЗЗД за сумата от 20 402,87 лева-мораторна сума върху горната главница за периода 02.12.2016 г.-14.08.2017 г. и в частта за присъдените в полза на ищеца разноски пред двете инстанции.

В касационната жалба се навеждат оплаквания за недопустимост и неправилност на въззивното решение.

Касаторът се позовава на неправилно приложение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и недопустимост. Излагат се доводи, че след като искът, по който се е произнесъл въззивният съд, е за разпределение между съдружниците в гражданското дружество на получените от страна на съконтрахента на последното парични средства като възнаграждение по договор за СМР , то следва да се прилагат процесуалните правила за делбеното производство и да участват и тримата съдружници ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение № 78/17.06.2009 г. по търг. д. № 756/2008 г.
  Дали внесените пари в гражданското дружество подлежат на връщане след неговото прекратяване?
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение № 34/06.03.2013 г. по търг. д. № 94/2012 г.
  Кога за съдружник в гражданско дружество възниква вземане за част от разноските, които е направил (чл. 364, пр. 1 ЗЗД), съобразно дела му и уговореното с договора, и изискуемо ли е вземането преди прекратяване на гражданското дружество? Недопустим или неоснователен е този иск, когато дружеството не е прекратено?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
Боян Балевски завършва Юридическия факултет на СУ“ Св. Климент Охридски“ през 1991 година. Започва професионалната си кариера като младши съдия в Пловдивски окръжен съд през 1992 г. Последователно е бил съдия в Районен съд-Пловдив, в Софийски районен съд и в Софийски градски съд. От 2012 година и понастоящем е съдия в Търговска колегия на Върховен касационен съд.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари