Решение №60165/30.07.2021 по дело №966/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 307 ГПК
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 303 ал. 1 т. 5 ГПК

Анотация

Въпрос

Кога се поставя уведомление по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК при призоваване на търговско дружество?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на девети юни, през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

Председател:
СВЕТЛА ДИМИТРОВА

Членове:
СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА, ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

при секретаря Албена Рибарска и в присъствието на прокурора като изслуша докладваното от съдията Светла Димитрова гр.д. № 966 по описа за 2021 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 303, ал. 1 ГПК.

История на спора

Образувано е по молба, вх. № 292397/31.12.2020 г. от „СИНЕРДЖИЯ ТРАВЕЛ“ ООД, [населено място], представлявано от управителя Б. Е. П., за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК на влязло в сила на 01.10.2020 г. решение № 260302 от 16.09.2020 г. по гр.д. № 3913/2020 г. на Варненския районен съд, с което са уважени предявените от Г. И. Г. от [населено място] срещу молителя искове за защита срещу незаконно уволнение с правно основание чл. 344. ал.1 КТ, т.1 и т. 2. Присъдени са деловодни разноски. Решението е подлежало на обжалване с въззивна жалба пред Варненския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на обявяване - 16.09.2020 г. Същото не е обжалвано и е влязло в сила на 01.10.2020 г.

Молителят иска отмяна на влязлото в сила решение на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, като счита, че в резултат на допуснати нарушения на процесуалните правила за връчване на призовки и съобщения, производството пред Варненския районен съд се е разгледало без участието на представител на дружеството работодател, поради което моли, да се отмени влязлото в сила решение и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на Варненския районен съд.

Ответникът по молбата за отмяна Г. И. Г. от [населено място], чрез пълномощника си адв. Ю. Г. от АК - Варна изразява становище в писмен отговор по чл. 306, ал. 3 ГПК.

Мотиви

Върховният касационен съд, в настоящия състав на Трето гражданско отделение, при проверка за допустимостта на молбата за отмяна с оглед на изложените в нея съображения, намира следното:

Молбата за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК е подадена срещу влязло в сила съдебно решение на 01.10.2020 г., от процесуално легитимирано лице и в тримесечния срок по чл. 305, ал. 1, т. 5 ГПК -първоинстанционно решение е влязло в сила на 01.10.2020 г., а молбата за отмяна е подадена на 31.12.2020 г., т.е. в рамките на тримесечния преклузивен срок, поради което с определение № 134 от 28.04.2012 г. по делото е допусната до разглеждане в открито заседание.

В съдебно заседание на 09.06.2021 г. молителят, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

Ответникът по молбата за отмяна Г. И. Г. от [населено място], чрез пълномощника си адв. Ю. Г. от АК-Варна е изразил становище в писмен отговор по чл. 306, ал. 3 ГПК, като оспорва молбата за отмяна и моли да бъде оставена без уважение като неоснователна. В съдебно заседание на 09.06.2021 г. пълномощникът му адв. Ю. Г. оспорва молбата за отмяна на заявеното основание, поддържа отговора и моли същата като неоснователна, да бъде оставена без уважение. Претендира разноски.

Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, разгледа молбата за отмяна и провери съдебния акт с оглед посоченото отменително основание и съобразно изискванията на чл. 303 ГПК и сл.

Разгледана по същество, молбата за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, е неоснователна.

Отмяната по чл. 303 ГПК и сл. е средство за извънреден, извънинстанционен контрол на влезли в сила съдебни решения. Основанията за отмяна са изчерпателно изброени в закона и са различни от основанията за касационно обжалване по чл. 281 ГПК. Съдът по отмяната не проверява правилността на решението, защото то не е предмет на отменителното производство,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
Светла Димитрова е родена на 26 септември 1956 г. в гр. Тетевен. Завършва „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1979 г. В периода 1979 – 1980 г. е стажант-съдия в Софийския градски съд, а от 1980 г. до 1982 г. е младши съдия в Окръжен съд – Ловеч. От 1982 г. до 1985 г. е съдия в Районен съд – Тетевен, а в периода 1985 – 1992 г. работи като съдия в Софийския районен съд, след което от 1992 г. до 1998 г. правораздава в Софийския градски съд. В периода 1997 – 1998 г. е член на Висшия съдебен съвет. В Софийския апелативен съд работи в периода 1998 – 2006 г. От 2006 г. е съдия във Върховния касационен съд, като от 2016 г. е председател на Трето гражданско отделение. В периода 2003 – 2007 г. е член на централните избирателни комисии за избори на народни представители, на президент и вицепрезидент на Република България и местни избори, а в периода 2007 – 2009 г. с укази на президента на Република България е назначавана за председател на Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за местни избори. На 20.02.2018 г. е назначена от Съдийската колегия на ВСС за заместник на председателя на ВКС и ръководител на Гражданската колегия.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари