Определение №60165/04.08.2021 по дело №881/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60165

  [населено място], 04.08.2021г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на трети август през две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Христова т.д. №881 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.282 ГПК.

  Постъпило е искане от касатора „КНН“ ООД за връщане на внесената като гаранция по чл.282, ал.2, т.1 ГПК сума, както и молба от ответника по касация „Маринапак“ ЕООД за превеждане на внесената по делото гаранция по изпълнително дело №20208840400004 по описа на ЧСИ М. А., рег.№884, район на действие ОС-Пазарджик.

  Всяка от страните оспорва основателността на искането на насрещната страна.

  Върховният касационен съд, ТК, състав на Първо отделение, като взе предвид доводите на страните и данните по делото, намира за установено следното:

  С определение №65 от 06.02.2020г. по ч.т.д. №227/2020г. на ВКС, ТК е спряно изпълнението на невлязлото в сила решение №378 от 11.12.2019г., постановено по в.т.д. №493/2019г. по описа на АС-Пловдив. От страна на молителя „КНН“ ООД по сметка на ВКС е внесено обезпечение съгласно чл.282, ал.2, т.1 ГПК в размер на 36 000 лева, която сума е налична и към настоящия момент.

  С определение №85 от 11.02.2021г. по т.д. №881/2020г. на ВКС, ТК не е допуснато касационно обжалване на решение №378 от 11.12.2019г., постановено по в.т.д. №493/2019г. по описа на АС-Пловдив.

  Съдът констатира, че са постъпили удостоверение и уведомление от ЧСИ М. А., рег.№884, район на действие ОС-Пазарджик по ИД №20208840400004, с които се удостоверява, че изпълнителното производство е образувано по молба на взискателя „Маринапак“ ЕООД на основание изпълнителен лист, издаден по т.д.№493/2019г. на Апелативен съд- Пловдив, с който е осъден длъжникът „КНН“ ООД да плати на „Маринапак“ ЕООД главница в размер на 36 000 лева, ведно със законната лихва от 12.06.2015г. до окончателното изплащане /към 16.06.2021г. в размер на 21 965.69 лева/, както и за събиране на посочените суми за разноски в изпълнителното производство. Удостоверено е, че няма погасени към взискателя суми от длъжника „КНН“ ООД, както и че по делото е конституиран като присъединен взискател НАП с вземания в размер от 296 048.07 лева.

  Съгласно разпоредбата на чл.282, ал.5 ГПК, когато е обезпечено изпълнението на присъденото вземане, обезпечението се освобождава, след като искът бъде отхвърлен или производството бъде прекратено. Когато въззивното решение не бъде допуснато до касационно обжалване или по реда на чл.293 ГПК влезе в сила, внесената сума подлежи на връщане, когато по делото има данни, че вземането е надлежно изпълнено, тъй като основното предназначение на внесената сума е да обезпечи изпълнението на присъденото вземане. В случая, въззивното решение не е допуснато до касационно обжалване, поради което внесеното от „КНН“ ООД обезпечение в размер от 36 000 лева следва да бъде използвано съобразно предвиденото в закона предназначение – за гарантиране изпълнението на осъдителното въззивно решение /в този смисъл са разясненията по т. 2 от ТР №6 от 23.10.2015г. по т.д. №6/2014 г. на ОСГТК на ВКС/.

  Предвид гореизложеното искането за освобождаване на обезпечението и превеждането на сумата по специалната банкова сметка на ЧСИ М. А., рег.№884, район на действие ОС-Пазарджик за удовлетворяване на взискателя „Маринапак“ ЕООД по ИД №20208840400004, се явява основателно. Производството по делото е приключило с определение на ВКС по реда на чл.288 ГПК, като не е допуснато до касация решението на въззивния съд, с което „КНН“ ООД е осъдено да заплати на „Маринапак“ ЕООД сума, равна на внесената като обезпечение по реда на чл.282, ал.2, пр.1 ГПК. Не съществуват процесуални пречки сумата, внесена в залог по реда на чл.282, ал.2 ГПК да бъде преведена по сметката на ЧСИ за погасяване на дълга на ответника „КНН“ ООД към ищеца и взискател по изпълнителното дело „Маринапак“ ЕООД.

  Предвид изложените съображения искането на „КНН“ ООД за връщане на внесената като гаранция по

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари