Определение №60165/09.06.2021 по дело №657/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60165

  гр.София, 09.06. 2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:

  Председател: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  Членове: ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

  ЕРИК ВАСИЛЕВ

  като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр.д.№ 657 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл.248 ГПК.

  С молба вх.№ 1651/26.02.2021 г./пощ.клеймо от 24.02.2021 г./ на М. Т. В. чрез адвокат Б. Б. от АК-В. се иска изменение на решение № 27/18.02.2021 г. по гр.д.№ 657/2020 г. на ВКС, ІV г.о. в частта му за разноските и редуциране на адвокатския хонорар до минималния предвиден в Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

  От П. К. Б. чрез адвокат Ж. Н. от АК–В. е подаден писмен отговор, в който твърди, че е молбата е просрочена, а в производството по отмяна не е правено възражение за прекомерност на адвокатския хонорар по чл.78, ал.5 ГПК.

  Молбата е подадена от легитимирана страна и в срока по чл.248, ал.1 ГПК, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна, поради следните съображения: С решение № 27/18.02.2021 г. по гр.д.№ 657/2020 г. на ВКС, ІV г.о., настоящият състав на ВКС е отменил влязлото в сила решение № 1061 от 18.03.2016 г. по гр.д.№ 13872/2015 г. на Районен съд Варна, на основание чл.303, ал.1, т.5 ГПК и е присъдил на молителя сторените разноски в производството по отмяна – за държавна такса в размер на 492,50 лева и изплатено адвокатско възнаграждение от 550 лева съгласно приложените договори за правна защита и съдействие (л.97).

  С ТР № 6/06.11.2013 г. по тълк. дело № 6/2012 г. на ВКС, ОСГТК, т.1, приема, че когато сумата за адвокатско възнаграждение е платена „в брой”, договорът има характер на разписка и удостоверява плащане. В случая, общият размер на платеното адвокатско възнаграждение е 550 лева, а съгласно чл.9, ал.4 от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, адвокатския хонорар не може да бъде по-малко от 500 лева. С оглед фактическата и правна сложност на производството по отмяна поради нарушаване правото на защита, договореното и заплатено адвокатско възнаграждение не е прекомерно, поради което възражението по чл.78, ал.5 ГПК е неоснователно.

  Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

  О П Р Е Д Е Л И:

  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба с вх.№ 1651/26.02.2021 г. /пощ.клеймо от 24.02.2021 г./ на М. Т. В. чрез адвокат Б. Б. от АК-В. за изменение на решение № 27/18.02.2021 г. по гр.д.№ 657/2020 г. на ВКС, ІV г.о. в частта му за разноските.

  Решението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ: 1.

  2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари