Определение №60165/22.12.2021 по дело №4454/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60165

  гр. София, 22.12.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесети декември през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Маринова

  ЧЛЕНОВЕ: Веселка Марева Емилия Донкова

  като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр. д.№ 4454 по описа за 2021 година и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 309, ал.1 във вр. с чл. 282, ал.2 ГПК.

  Подадена е от Й. К. С., чрез пълномощника адв. З., молба за отмяна на постановление за възлагане на недвижим имот от 23.07.2014г. издадено по изп.д. № 12272/2012г. на ЧСИ № * Н. М.. Поддържаното основание за отмяна е по чл.303, ал.1, т.5 ГПК поради ненадлежно назначаване на особен представител на молителя в изпълнителното производство. Заедно с молбата за отмяна е подадена молба за обезпечаване. С нея се иска обезпечаване на молбата за отмяна чрез спиране на изпълнителното дело № 12272/2012г. на ЧСИ Н. М. и спиране на въвода на купувача в имота, находящ се в [населено място] на [улица]-104, ет.4, ап.10. Посочено е, че молителят няма правен интерес от спиране изпълнението на постановлението за възлагане, тъй като това няма да доведе до спиране на въвода. Според молителя гаранцията следва да бъде определена в размер на 3000 лв., които са достатъчни да покрият наем за шест месеца, в рамките на които ще се развие производството по отмяна.

  С разпореждане от 09.11.2021г. на молителя са дадени указания за уточняване на искането за обезпечение, а именно да посочи дали иска спиране на изпълнението на атакуваното с молбата постановление за възлагане от 23.07.2014г.; ако отговорът е положителен да представи доказателства за внасяне на обезпечение в размер на 89 100 лв. по специалната сметка на Върховния касационен съд. Посочено е в разпореждането, че съгласно чл.309, ал.1, пр.2 във вр. с чл. 282, ал.2 ГПК на спиране подлежи изпълнението на обжалваното решение, респ. решението, чиято отмяна се иска; налагане на други обезпечителни мерки в това производство не е предвидено. С оглед на това и доколкото предмет на отмяна в случая е влязло в сила постановление за възлагане на недвижим имот, то молителят би могъл да иска спиране на изпълнението на този акт. При определяне размера на дължимото обезпечение е взето предвид, че съгласно чл.282, ал.2, т.2 ГПК когато предмет на решението /респ. на друг акт, обект на отмяна/ са вещни права, то размерът на обезпечението, необходимо за спиране на изпълнението, се определя от обжалваемия ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари