Решение №60165/22.12.2021 по дело №1645/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №255/14.05.2021 по дело №1645/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Намира ли приложение изискването на чл. 177 ТЗ за упражняване на правата на акционерите върху съсобствени акции заедно, чрез определяне на общ пълномощник по отношение на правото на участие в ОСА и в гласуването на въпросите по дневния ред?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, Второ отделение, в открито заседание на 24 ноември, през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

с участието на секретаря Силвияна Шишкова, като разгледа докладваното от съдия Балевски т.д. № 1645/2020 год. и за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Допуснато е касационно обжалване по касационна жалба от страна на пълномощника на „Свинекомплекс Зимен”АД ЕИК[ЕИК], срещу решение № 133 от 12.12.2019 г. по в.т.д. № 292/2019 г. на Апелативен съд – Бургас, с което, след отмяна на решение № 280 от 27.06.2019 г. по т.д. № 298/2017г. на Окръжен съд – Бургас, въззивният съд се е произнесъл , като на основание чл.74 ТЗ е отменил решенията на Общото събрание на акционерите /съкр. ОСА/ на „Свинекомплекс Зимен”АД, проведено на 15.06.2017 г., по иск на Б. Н., П. Н. и Б. Н., представлявани в качеството си на малолетни лица от законния си представител А. Д. , носители на права върху акции в ответното дружество, като част от наследството получено след смъртта на техния наследодател –Б. Г. Н.-поч. на 14.05.2014 г. В КЖ се излагат оплаквания за неправилно приложение на материалния закон-чл.177 ТЗ и необоснованост на постановеното въззивно решение.

Ответниците по КЖ Б. Н., П. Н. и Б. Н., представлявани в качеството си на малолетни лица от законния си представител А. Д., оспорват касационната жалба. Правят възражение за липса на основания за допускане на касационен контрол. Излагат се и съображения за неоснователност на касационната жалба.

Касационен въпрос

С определение, постановено по реда на чл.280 ал.1 ГПК, касационното обжалване е допуснато по обобщения въпрос: „Намира ли приложение изискването на чл.177 ТЗ за упражняване на правата на акционерите върху съсобствени акции заедно, чрез определяне на общ пълномощник по отношение на правото на участие в ОСА и в гласуването на въпросите по дневния ред ” за проверка на обжалваното решение за съответствие в отговора на въпроса с постоянна практика на ВКС, формирана по реда на чл.290 ГПК. Касационното обжалване е допуснато в хипотезата на чл.280 ал.1 т.1 ГПК.

Мотиви

Върховен касационен съд, в съответствие с правомощията си по чл.290 ал.2 ГПК , за да се произнесе съобрази следното:

За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел за ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №255/14.05.2021 по дело №1645/2020 3
  Определение №255/14.05.2021 по дело №1645/2020
  Намира ли приложение изискването на чл. 177 ТЗ за упражняване на правата на акционерите върху съсобствени акции заедно, чрез определяне на общ пълномощник по отношение на правото на участие в ОСА и в гласуването на въпросите по дневния ред?
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №8/22.02.2021 по дело №2741/2019
  Има ли право съпритежател на идеални части от акции да участва самостоятелно в ОСА без необходимост от упълномощаване заедно с останалите съпритежатели на тези акции на общ пълномощник по реда на чл.177 ТЗ? Дали наследниците на починалия акционер, притежаващи заедно идеална част от общия брой на притежаваните от наследодателя акции,…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №101/03.02.2021 по дело №1510/2019
  Има ли право съпритежателят на идеални части от акции да участва самостоятелно на общо събрание на акционерите без необходимост от упълномощаване заедно с останалите съпритежатели на тези акции на общ пълномощник по реда на чл. 177 ТЗ?
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №119/21.10.2020 по дело №1435/2019
  Намира ли приложение изискването на чл. 177 ТЗ за упражняване на правата на акционерите върху съсобствени /налични и поименни/ акции заедно чрез определяне на общ пълномощник по отношение на правото на участие в ОСА и в гласуването на въпросите по дневния ред и за качеството акционер на лице притежаващо по…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
Боян Балевски завършва Юридическия факултет на СУ“ Св. Климент Охридски“ през 1991 година. Започва професионалната си кариера като младши съдия в Пловдивски окръжен съд през 1992 г. Последователно е бил съдия в Районен съд-Пловдив, в Софийски районен съд и в Софийски градски съд. От 2012 година и понастоящем е съдия в Търговска колегия на Върховен касационен съд.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари