Решение №60163/24.06.2021 по дело №3517/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60163

  гр. София, 24.06.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на девети юни през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  при участието на секретаря Валентина Илиева и прокурора………………

  като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело № 3517 по описа на Върховния касационен съд за 2020 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Енерго – Про Продажби“ АД срещу въззивно решение №260379/18.08.2020 г., постановено по възз.гр.д. № 1332/2020 г. по описа на Окръжен съд – Варна, с което е потвърдено решение № 1674/27.03.2020 г. по гр.д.№ 16657/2019 г. на Районен съд – Варна и е прието за установено на основание чл.124, ал.1 ГПК, че ищцата Р. Б. А. не дължи на дружеството сумата 6 567.37 лв. – стойност на допълнително начислена електрическа енергия за периода 23.10.2017 г. – 22.10.2018 г. по фактура №... от 27.09.2019 г.

  В касационната жалба и в съдебно заседание касаторът, представляван от адв. Надежда Георгиева, твърди, че въззивното решение е постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон и е необосновано, поради което следва да бъде отменено.

  Ответната страна по жалбата – Р. Б. А., представлявана от адв. М. П., в писмен отговор поддържа становище за неоснователност на касационната жалба.

  С определение № 167/11.03.2021 г. касационното обжалване е допуснато на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК по въпросите: за правото на доставчика на ел.енергия едностранно да коригира сметките на потребителя поради обективния факт на констатирано неточно отчитане или неотчитане на доставената ел.енергия след изменението на ЗЕ (обн. ДВ, бр. 54/2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) и при действието на чл.48 – чл.51 ПИКЕЕ (обн. ДВ, бр. 98/2013 г., в сила от 16.11.2013 г.); при липса на специална нормативна уредба (отменена), може ли отговорността на купувача за заплащане на цената на потребена ел.енергия, отчетена в неизведен на дисплея регистър на електромера, да се ангажира по реда на чл.183 ЗЗД.

  По поставените въпроси има вече създадена практика на ВКС – ГК, която настоящият състав споделя (вж. - реш.№150/26.06.2019 г. по гр.д. № 4160/2018 г., III г.о., реш. №124/18.06.2019 г. по гр.д.№ 2991/2018 г., III г.о., реш. № 21/01.03.2017 г. по гр.д. № 50417/2016 г., I г.о., реш. № 160/ 31.12.2020 г. по гр.д. № 1174/2020 г., ІV г.о., реш. по гр. д. № 169/2020 г., ІV г.о., реш. № 107/26.11.2020 г. по гр.д. № 1096/2020 г., ІІІ г.о., реш. по гр. д. № 1553/2020 г., ІV г.о., реш. по гр.д. № 4124/2019 г., ІІІ г.о., реш. № 216/13.01.2021 по гр. д. № 989/2020 г., ІV г.о., реш. № 47/09.03.21 по гр.д. № 2299/2020 г., ІІІ г.о., реш. № 78/05.05.2021 г. по гр. д. № 2541/2020 г., ІІІ г.о. на ВКС и др.). Според тази практика чл. 183 ЗЗД е приложим при липсата на специална подзаконова нормативна уредба за преизчисляване на сметки за електрическа енергия за минал период, поради неотчитане и незаплащане на част от действително потребената електрическа енергия, измерена в невизуализиран регистър на средство за търговско измерване, в резултат на установено софтуерно въздействие. Това разрешение произтича от договорния характер на правоотношенията между електроразпределителните дружества и крайните потребители на електрическа енергия, възникващи по силата на договори за продажба на електрическа енергия при публично известни общи условия, имащи своята специална регламентация в ЗЕ. Тази регламентация обаче не изключва за неуредените случаи приложението на общите норми на ЗЗД досежно задължението на купувача да плати цената на продадената енергия. Договорите за покупко-продажба на електрическа енергия се сключват по занятие от краен снабдител с краен клиент, като в зависимост от обстоятелството дали последният е физическо лице и използва доставената електрическа енергия за лично потребление, или е търговец, респ. юридическо лице – нетърговец, тези сделки пораждат правните последици на договора за

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари