*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60163

  гр. София, 31.12. 2021 г.

  Бранислава Павлова – и. ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 609104 от 23.12.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 303 ГПК – I поток.

  Молба вх. № 074923/08.11.2021 г. за отмяна на влязло в сила постановление за възлагане на недвижим имот от 23.07.2014 г. по изп. д. № 201284104012272 по описа на ЧСИ Н. М., рег. № 841 на КЧСИ, с район на действие Софийски градски съд, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно:

  1/ не отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. чл. 260 и чл. 261 ГПК – молбата е подписана с квалифициран електронен подпис, но не е приложено удостоверение за валидността му;

  2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;

  3/ не е приложено адвокатско пълномощно за производството по отмяна;

  4/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. чл. 261, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК, вр. чл. 23 ТТРЗЧСИ в пълен размер – внесени са 445,00 лв., а дължимата такса е в размер на 668,25 лв.;

  5/ не е осъществена процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи по отношение на взискателите „У. Б.“ АД и Л. Б.. Постъпило е възражение от Т. Н.-З., подадено чрез адв. Л. с квалифициран електронен подпис, за която не е представено пълномощно за производството по отмяна;

  6/ молбата не е вписана съгласно чл. 112, б. „к“ ЗС.

  Предвид изложеното, преписката е нередовна и следва да бъде върната на съдебния изпълнител за следните указания:

  - за извършване служебно на техническа проверка дали представената молба за отмяна е подписана от адв. Б. З. с квалифициран електронен подпис, както и дали подаденото възражение е подписано от адв. А. Л. с квалифициран електронен подпис, като бъде приложена разпечатка от електронния файл, удостоверяващ валидността на квалифицираните ел. подписи;

  - ако при проверката се установи, че върху представените документи не е положен квалифициран електронен подпис, да бъде указано на страните да отстранят констатираните нередовности, като: 1) изпратят валидно подписани в електронна форма документи или 2) представят саморъчно подписани документи;

  - за даване на указания на молителя: да приложи пълномощно за адв. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари