Разпореждане №60162/01.10.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60162

  гр. София, 01.10.2021 г.

  ВАСИЛКА ИЛИЕВА –председател на Четвърто гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 606162 от 28.09.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК- II поток

  Частна жалба вх. № 12406/24.06.2021 г. срещу Определение № 1735/20.05.2021 г., постановено по ч.гр.д. № 956/2021 г. на Окръжен съд Варна.

  Частната жалба отговаря частично на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК/не може да се определи, тъй като липсва посоченият от съда входящ номер, който да е положен върху жалбата/;

  2/ не може да се установи, дали отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК/ жалбата е постъпила по имейл и е подписана с ел. подпис, като липсва разпечатка от електронен файл за проверка валидността на положения КЕП;

  3/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 2 ГПК/ въззивна инст., л. 42 и 43/;

  4/ внесена е държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГП;

  5/ осъществена е процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК.

  Предвид изложеното, преписката е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд, за привеждане в съответствие с изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, както следва:

  - за извършване на проверка от администриращия съд на валидността на положения КЕП върху жалбата, като бъде приложена разпечатка от електронния файл, удостоверяващ тяхната валидност;

  - евентуално, да бъде указано на страната да представи саморъчно подписани документи, в случай че положеният КЕП не е валиден или не принадлежи на подателя;

  - да се приложи входираната от съда жалба с вх. №12406/24.06.2021 г.

  По изложените съображения, председателят на Четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката вх. № 606162 от 28.09.2021 г. на Окръжен съд - Варна, за извършване на проверка на редовността и отстраняване на допуснатите нередовности.

  След отстраняване на констатираните нередовности, преписката да бъде върната на ВКС за произнасяне по постъпилите жалби.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари