Определение №60162/15.07.2021 по дело №1391/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  9

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60162

  гр. София, 15.07.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на шести април през две хиляди и двадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  АННА БАЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 1391 по описа за 2020г.

  Производството е по чл. 288 във връзка с чл. 280, ал. 1 и ал. 2 ГПК.

  Образувано е по касационни жалби на ищеца „Софарма Трейдинг” АД, [населено място] чрез процесуален представител адв. Л. Д. Д. и на ответника „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, [населено място] чрез процесуален представител адв. С. Ц. срещу решение № 1038 от 26.05.2020г. по в. т. дело № 4734/2019г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 13 състав.

  Касаторът – ищец „Софарма Трейдинг” АД, [населено място] обжалва въззивния съдебен акт в частта, с която е потвърдено решение № 142 от 23.01.2019г. по т. дело № 290/2018г. на СГС, ТО, VI-8 състав в следните части, с които:

  1/ е отхвърлен иска с правно основание чл. 327, ал. 1 ТЗ връзка с чл. 79, ал. 1, предл. 1 ЗЗД за сумата 64 384,02 лв. /над 909 840,38 лв. до 974 224,40 лв./ по Договор № Д4-79 от 13.10.2016г. /за периода 03.05.2017г. до 30.11.2017г./ като погасен поради извършено прихващане по възражение за прихващане;

  2/ е отхвърлен иска с правно основание чл. 327, ал. 1 ТЗ връзка с чл. 79, ал. 1, предл. 1 ЗЗД за сумата 15 361,75 лв. по Договор № Д4-4 от 30.01.2017г. като погасен поради извършено прихващане по възражение за прихващане;

  3/ е отхвърлен иска с правно основание чл. 327, ал. 1 ТЗ връзка с чл. 79, ал. 1, предл. 1 ЗЗД за сумата от 30 485,60 лв. /над 283 523,11 лв. до 314 008,71 лв./ по Договор № Д4-4 от 30.01.2017г.

  Касаторът - ищец прави оплакване за неправилност на въззивното решение в обжалваната от него част поради нарушение на материалния закон /изводът за липса на противоречие на неустоечните клаузи на чл. 9, ал. 2 и чл. 28 от процесните договори с разпоредбите на чл. 9, ал. 3, т. 6 от Наредба № 39/13.09.2007г. за принципите и изискванията за Добрата дистрибуторска практика и изискванията на т. 5.5. от приетото от Европейската комисия Ръководство от 07.03.2013г. за добра дистрибуторска практика при търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба 2013/С68/01 е неправилен; нарушение на чл. 92, ал. 1 и чл. 26, ал. 1, предл. 3 ЗЗД/, съществено нарушение на съдопроизводствените правила /съдът неправилно е приел неизпълнение от ищеца на договорните му задължения, без да са събрани доказателства; не е допуснал събиране на своевременно поискани от ищеца доказателства; съдът не е обсъдил доказателствената сила на представените от ответника доказателства и не е формирал собствено становище по фактите/ и необоснованост.

  В инкорпорирано в касационната жалба изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК въвежда доводи за допускане на касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 2, предл. 3 и ал. 1, т. 1 ГПК – решението в обжалваната от ищеца част е очевидно неправилно и въззивният съд се е произнесъл по правни въпроси в противоречие с практиката на ВКС.

  Поддържа становище, че решението е очевидно неправилно, тъй като въззивният съд не е обсъдил и не е преценил правилно доказателствената стойност на част от доказателствата по делото, като е достигнал до крайния извод за дължимост на претендираната неустойка в заявените размери на база представен по делото частен свидетелстващ документ, изготвен от лечебното заведение, от който единствено вещото лице, изготвило ССЕ, черпи изходни данни за изчисляване размера на неустойката на база твърдян и посочен от лечебното заведение общ срок на годност и остатъчен срок на годност на доставените лекарствени продукти. Касаторът – ищец излага доводи, че очевидно неправилно е тълкуването на въззивния съд и относно нищожността на преценената като неустоечна клауза на чл.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари