Определение №60162/04.08.2021 по дело №1370/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60162

  София, 04.08.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на трети август през две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Христова т.д. №1370 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.282 ГПК.

  Постъпило е искане от касатора „Българска банка за развитие“ АД за превеждане по посочената банкова сметка на внесеното по сметка на ВКС обезпечение по чл.282, ал.2, т.1 ГПК в размер от 2 277 672.24 лева. Молителят твърди, че изцяло и доброволно е погасил задължението за плащане на присъдените суми с влязлото в сила решение №1505/20.06.2019г. по т.д.№55/2015г. по описа на Апелативен съд-София

  Ответникът Община Ямбол намира искането за основателно, като признава, че е извършено доброволно плащане на сумите по горепосоченото дело.

  Върховният касационен съд, ТК, състав на Първо отделение, като взе предвид доводите на страните и данните по делото, намира за установено следното:

  С определение №464 от 05.07.2019г. по ч.т.д. №1655/2019г. на ВКС, ТК е спряно изпълнението на решение №1505/20.06.2019г., постановено по т.д.№55/2015г. по описа на Апелативен съд-София. От страна на молителя „Българска банка за развитие“ АД по сметка на ВКС е внесено обезпечение съгласно чл.282, ал.2 ГПК в размер на 2 277 672.24 лева /50 000 лева.

  С определение №219 от 02.04.2021г. по т.д. №1370/2020г. на ВКС, ТК не е допуснато касационно обжалване на решение №1505/20.06.2019г., постановено по т.д.№55/2015г. по описа на Апелативен съд-София.

  Видно от представените от молителя документи сумата 2 277 672.24 лева, присъдена с решение №1505/20.06.2019г., постановено по т.д.№55/2015г. по описа на Апелативен съд-София, е платена на Община Ямбол] на 12.04.2021г., което обстоятелство е безспорно между страните.

  Съгласно разпоредбата на чл.282, ал.5 ГПК, когато е обезпечено изпълнението на присъденото вземане, обезпечението се освобождава, след като искът бъде отхвърлен или производството бъде прекратено. Когато въззивното решение не бъде допуснато до касационно обжалване или по реда на чл.293 ГПК влезе в сила, внесената сума подлежи на връщане, ако по делото има данни, че вземането е надлежно изпълнено, тъй като основното предназначение на внесената сума е да обезпечи изпълнението на присъденото вземане. В случая, въззивното решение не е допуснато до касационно обжалване, присъдените суми са изплатени от касатора, поради което внесеното от него обезпечение следва да бъде върнато.

  Предвид гореизложеното искането за освобождаване на обезпечението и превеждането на сумата по посочената в молбата банкова сметка на „Българска банка за развитие“ АД е основателно и следва да се уважи.

  Така мотивиран, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Първо отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ОСВОБОЖДАВА внесеното по набирателна сметка на ВКС обезпечение в размер на 2 277 672.24 лева, като тази сума да се преведе по банкова сметка IBAN: [банкова сметка] на „Българска банка за развитие“ АД.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари