Решение №60161/14.07.2021 по дело №3706/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  №60161

  гр.София, 14.07.2021 год.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в съдебно заседание на девети юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  при участието на секретаря Валентина Илиева

  разгледа докладваното от съдия Декова

  гр.дело №3706 по описа за 2020 год.

  Производството е по чл.290 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Енерго – Про Продажби“ АД, чрез процесуален представител адв.Банков, срещу решение от 21.08.2020, постановено по в.гр.д.№1067/2020г. на Варненски окръжен съд, с което е потвърдено решение от 06.03.2020г. по гр.д.№11067/2019г. на Варненски районен съд, за уважаване на предявения от Г. В. Д. срещу „Енерго – Про Продажби“ АД отрицателен установителен иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК.

  Касационното обжалване е допуснато с определение № 158 от 10.03.2021г. по поставения от касатора въпрос: „Дали е налице правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него електрическа енергия след изменението на Закона за енергетиката, в сила от 17.7.2012 г., които нарушения са установени при извършени проверки в периода от 23.11.2018 г. до 03.05.2019 г., т.е. след пълната отмяна на ПИКЕЕ, считано от 23.11.2018 г.?“, който е обусловил изхода на спора. Касационното обжалване е допуснато, за да се провери допуснато ли е противоречие с практиката на ВКС, обективирана в посочениет от касатора решение № 150 от 26.06.2019 г. по гр. д. № 4160/2018 г., III г.о., и решение №21 от 01.03.2017 г. по гр. д. № 50417/2016 г., I г. о. С посоченото от касатора решение № 150 от 26.06.2019 г. по гр. д. № 4160/2018 г., ВКС, III г. о., е прието, че: „При липса на специална регламентация на процедурата и начина за преизчисляване на електрическа енергия поради грешки в отчитането й от СТИ, съдебната процедура по реда на ГПК е достатъчна за гарантиране на равни права на страните и за защита на добросъвестните крайни потребители. Затова в горепосочената хипотеза гражданските съдилища не могат да отхвърлят исковете за заплащане на реално потребена електрическа енергия поради отсъствието на уредени специални предварителни процедури за защита на потребителите, като например тези, съдържащи се в отм. чл. 47 ПИКЕЕ от 2013 г. /в този смисъл Решение по гр. д. № 2991/2018 г., ВКС, ІІІ г. о./. В Решение № 21 от 01.03.2017 г. по гр. д. № 50417/2016 г., ВКС, I г. о., се съдържа разрешение на правния въпрос за времето преди измененията в чл. 83, ал. 1, т. 6 и чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ /обн., ДВ, бр. 54/2012 г./ и преди приемането на ПИКЕЕ от 2013 г., според което е допустимо преизчисляването на сметката за потребление за минал период и в случаите, когато доставената електроенергия е обективно погрешно отчетена и заплатена в по-малък от действително потребения размер, поради грешно въведени в информационната база данни. В решението е коментиран и въпросът за приложението на относимите към тези случаи разпоредби на ЗЕ и ПИКЕЕ, като неизключващи общите правила на ЗЗД за отговорността, доколкото по правилото на чл. 183 ЗЗД купувачът дължи заплащане на това, което действително е получил. В този смисъл са и решение № 160/ 31.12.2020 г. по гр.д. № 1174/2020 г., ІV г.о., реение. по гр. д. № 169/2020 г., ІV г.о., решение № 107/26.11.2020 г. по гр.д. № 1096/2020 г., ІІІ г.о., решение по гр. д. № 1553/2020 г., ІV г.о., решение по гр.д. № 4124/2019 г., ІІІ г.о., решение № 216/13.01.2021 по гр. д. № 989/2020 г., ІV г.о., решение № 47/09.03.21 по гр.д. № 2299/2020 г., ІІІ г.о., решение № 78/05.05.2021 г. по гр. д. № 2541/2020 г., ІІІ г.о. на ВКС и др., която практика се споделя от настоящия съдебен състав. Според тази практика чл. 183 ЗЗД е приложим при липсата на специална подзаконова нормативна уредба за преизчисляване на сметки за електрическа енергия за минал

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари