Определение №60161/15.07.2021 по дело №1539/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60161

  София, 15.07.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, второ търговско отделение, в закрито заседание на тринадесети юли две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  Председател: Камелия Ефремова

  Членове: Бонка Й.

  Евгений С.

  като изслуша докладваното от съдията Е.С. т.д. №1539/2020г. по описа на ВКС, ТК, взе предвид следното:

  Постъпило е искане вх.№263585/14.04.2021г. от „Видол 05“ ООД – [населено място], общ. Ново село, за превод по специалната сметка на частен съдебен изпълнител С. Н., рег.№898, с район на действие ОС Видин, по образуваното пред него изпълнително дело №20188980400345 на сумата 36 000лв., внесена от С. С. П.-Т., лично и в качеството на майка на малолетната Н. Н. Т. и от М. Н. Т., действащ лично и със съгласието на своята майка С. С. П.- Т. по сметката на ВКС като обезпечение по чл.282, ал.2 ГПК за спиране на изпълнението на въззивно решение №98/15.01.2018г. по гр.д.№338/2017г. на Видински окръжен съд.

  Препис от искането е изпратено на длъжниците С. С. П.-Т., лично и в качеството на майка на малолетната Н. Н. Т. и на М. Н. Т., действащ лично и със съгласието на своята майка С. С. П.-Т., на посочения в касационната жалба като съдебен адрес – адресът на техния пълномощник адвокат Н. И. Б., който в указания му едноседмичен срок не е възразил на искането на „Видол 05“ ООД.

  По делото е постъпило писмо от ЧСИ С. Н., в което е посочено, че искането на „Видол 05“ ООД е основателно, тъй като размерът на дълга на длъжниците към „Видол 05“ ООД по изп. дело№20188980400345 към 18.06.2021г. е общо в размер на 40 219лв., видно от приложеното към писмото удостоверение за размера на дълга - от които 22 431лв. главница и 17 788лв. – законна лихва за забава за периода от 26.08.2013г. до 18.06.2021г. С писмо с вх.№ 65523/01.07.2021г. е посочена специалната банкова сметка на ЧСИ С. Н.. Видно от удостоверението от счетоводител на ВКС, сумата от 36 000лв. продължава към 18.05.2021г. да е по сметката на ВКС.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, след преценка на искането и на данните по делото, намира следното :

  Въз основа на внесено по сметката на ВКС от касаторите С. С. П.-Т., лично и в качеството на майка на малолетната Н. Н. Т. и от М. Н. Т., действащ лично и със съгласието на своята майка С. С. П.- Т., обезпечение в размер на 36 000лв. с определение №6/05.06.2018г. по.т.д.№1319/2018г. на ВКС, І т. о., е спряно на основание чл.282, ал.2, т.1 ГПК изпълнението на на въззивно решение №98/15.01.2018г. по гр.д.№338/201г. на Видински окръжен съд. След отмяна на решение №98/15.01.2018г. по гр.д.№338/2017г. на Видински окръжен съд и връщане на делото за ново разглеждане с решение №45/26.07.2019г. по т.д.№1319/2018г. на ВКС, І т. о., новият въззивен състав е постановил решение №125/12.02.2020г. по в.гр.д. №284/2019г. на Видински ОС, с което е осъдил ответниците С. С. П.-Т., Н. Н. Т. и от М. Н. Т. да заплатят всеки от тях на „Видол 05“ ООД по 7 477лв. или общо 22 431лв., ведно със законната лихва, считано от 26.08.2013г. С определение №166/29.03.2021г. по.т.д.№1539/2020г. на ВКС, ІІ т. о. не е допуснато касационно обжалване на решение №125 от 12.02.2020г. по в.гр.д. №284/2019г. на Видински ОС.

  При така изложените обстоятелства и с оглед липсата на възражение от длъжниците, настоящият състав намира, че постъпилото искане от „Видол 05“ ООД е основателно. Като се има предвид, че размерът на задължението към кредитора за главница и лихви общо от 40 219лв., надхвърля сумата от 36 000лв., внесеното парично обезпечение следва да се използва за удовлетворяване на кредитора по изпълнението като сумата следва да бъде преведена от сметката на ВКС за обезпечения по посочената специална сметка на ЧСИ С. Н. за целите на изпълнително дело №20188980400345.

  По изложените съображения Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,

  О П

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари