Решение №60160/11.06.2021 по дело №982/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60160

  гр. София, 11.6.2021 год.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на седми юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василка Илиева

  ЧЛЕНОВЕ: 1. Велислав Павков

  2. Ерик Василев

  при секретаря Даниела Цветкова в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 982 по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.307 ГПК.

  Образувано е по молба на ДА“Държавен резерв и военновременни запаси“ за отмяна на влязло в сила решение № 324/02.04.2015 г., постановено по гр.д.№ 15/2015 г. от състав на Районен съд – Велико Търново.

  От пълномощника на ответниците по молбата е постъпил писмен отговор, с който се оспорва същата, като в открито съдебно заседание поддържа това становище.

  С решение от 23.12.2015 г., постановено по гр.д.№ 615/2015 г. от състав на Окръжен съд – Велико Търново, е потвърдено решение № 324/02.04.2015 г., постановено по гр.д.№ 15/2015 г. от състав на Районен съд – Велико Търново. С въззивното решение, препращащо частично към мотивите на районен съд, съдът е приел, че съгласно чл.236, ал.2 от ЗЗД, ако наемателят продължи ползването на наетата вещ въпреки противопоставянето на наемодателя, същият дължи обезщетение. Срокът на сключения на 20.05.2005г. договор за наем е изтекъл на 31.12.2005г. и се е трансформирал в безсрочен такъв, и е прекратен от наемателя на 10.08.2006г. Въпреки противопоставянето на ищеца, ответникът е продължил ползването на процесния имот и след 11.09.2006г. /до когато е осъден да заплати подобно обезщетение с Решение по гр.д. №233/2009 г. по описа на ВТРС/, и до подаване на исковата молба по делото. Съдът е обсъдил и признанието на ответника относно това обстоятелство. Прието е, че претенцията се основава на чл.236, ал.2 ЗЗД, с оглед прекратяване на облигационната връзка по наемния договор между страните към 10.08.2006г. и дължимостта на обезщетение за ползуването от ответника, след този момент при противопоставяне на наемодателя, в размер на пазарния наем, като обезщетението, което наемателя дължи на наемодателя е за това, че последния е лишен от правото да ползва имота. Съдът е приел възраженията на ответника че договорът за наем от 20.05.2005г. е нищожен по смисъла на чл.26, ал.2 от ЗЗД, тъй като липсвал предмет и основание за сключването му, са недоказани, тъй като е установено вече между страните в мотивите по влязлото в сила решение по гр.д. № 233/2009г. на ВТРС, отменено с решене по в.гр.д. № 174/2011г. на ВТОС, че за валидността на наемния договор и дължимостта на уговорените с него парични вземания е без значение дали наемателят е собственик на вещта.

  С решение №74/08.10.2020 г., постановено по гр.д.№ 4750/2019 г. от състав на І гр.отд. на ВКС е прието за установено по иска с правно основание чл.124, ал.1 ГПК, предявен от ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“, че наследниците на М. Н. /Х./ Х., починал на 13.11.1967 г., а именно: Р. Р. И., Т. Х. К., Ю. Х. К., Б. И. Л., В. Г. Г., К. М. Г., Г. М. Д., Й. Р. С., М. И. М., А. М. М., Д. М. М.-В., А. Й. М., М. Р. Т. и С. М. А.; че наследниците на С. М. Н. /Х./, починал на 27.05.1979 г., а именно: Т. Г. С., Б. С. С., Б. М. С., И. М. С. и С. Й. К. и че наследниците на Н. М. Х., починал на 17.5.70г., а именно: Н. М. С., С. М. Т. и В. В. С., не са собственици въз основа на реституция по ЗВСОНИ на следния недвижим имот: дворно място с площ от 4 800 кв. м., описано в АДС № 1787/21.10.1958 г., находящо се в местността „Б.“ в землището на [населено място], понастоящем представляващо реална част от поземлен имот с идентификатор .... по КККР на [населено място], целият с площ от 19 395 кв. м., която реална част е очертана с червен пунктир

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари