Решение №60160/08.06.2021 по дело №2751/2019


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпроси

Приложимо ли е изключението на чл. 144, ал. 1, т. 3 ЗЗП в случаите, когато в договор за кредит не е уговорен механизъм за определяне и промяна на приложимия лихвен процент?

Нищожно ли е допълнително споразумение, подписано въз основа на нищожни клаузи съобразно чл. 366 ЗЗД?

Отговори
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в открито заседание на седми декември две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛ МАРКОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИРИНА ПЕТРОВА, ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

при участието на секретар Ина Андонова като изслуша докладваното от съдия Д. Добрева т. д. № 2751 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Г. Е. Дикмешефкедова и А. И. М. срещу решение № 546/17.06.2019 г. по в. т. д. № 385/2019 г. на Окръжен съд Варна в частта, с която е отменено решение № 4109/16.10.2018 г. по гр. д. № 9390/2017 г. на Районен съд Варна и са отхвърлени предявените от А. И. М. и Г. Е. Дикмешефкедова срещу „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД и „Б. ритейл сървисиз“ АД искове за установяване недействителност поради противоречие със закона на уговорките в чл. 3, ал. 5 и чл. 12 от договор за кредит № HL41007/14.07.2008 г., сключен с „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, както и на уговорките в чл. IV, V от Допълнително споразумение с дата 10.12.2009 г., чл. 5 и 6 от Допълнителни споразумения с дати 28.07.2010 г., 29.09.2011 г., 16.05.2012 г., 30.07.2013 г., 31.03.2014 г., 05.11.2014 г., сключени с „Б. ритейл сървисиз“ АД.

В съвместната жалба на Г. Е. Дикмешефкедова и А. И. М. се сочи касационно основание по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК – противоречие с материалния закон – чл. 143 ЗЗП и чл. 146 ЗЗП. Твърди се, че е неправилен изводът на съда относно наличието на обективни причини за промяна на основния лихвен процент от страна на банката. Всъщност предпоставките, при които е допустимо да се променя този лихвен процент, изобщо не са били предмет на първоначалния договор. В него няма разписани никакви правила и методика, при наличието на които да може да се приеме, че следва да бъде увеличен, респ. намален той. Цитираната от банката Методология не е част от договора и не е била предоставена на потребителите при подписването му, нито им е била съобщена в последващ момент. Въззивният съд е ингорирал посочената от вещото лице липса на точна и еднозначна формула, която да се съобрази и да се прецени дали промяната в базовия лихвен процент се дължи на обективни фактори. Навеждат се доводи, че клаузите относно начина, по който се формира базовият лихвен процент, не са индивидуално договаряни, нещо повече, в договора е посочено, че базовият лихвен процент не подлежи на договаряне. Това не позволява на кредитополучателите да преценят възможното утежняване на финансовите им задължения в срока на договора, а от друга страна предоставя на кредитора, при липса на изрично посочени критерии, да увеличава възнаграждението си при евентуални промени в пазарните условия, предполагащи неговото намаляване. Доколкото и без уговорките в чл. 3 и чл. 12 от договора същественото съдържание на съглашението е налице, то той би бил действителен поради прилагане размера на лихвата така, както е уговорена. В касационната жалба са релевирани и доводи, че допълнителните споразумения към договора за кредит са подписани при наличие на неравноправна клауза, с която страните са се споразумели относно размера на остатъка от дълга. С тях е уговорено дължимата редовна лихва да се капитализира към остатъка. Практически установената част от размера на дълга е на база нищожна договорна клауза през периода на действие на първоначалния договор. Акцентира се от касаторите, че посочените нови размери на лихвата се определят едностранно от банката въз основа на неравноправна клауза в първоначалния договор, ето защо допълнителните споразумения са нищожни. С оглед изложените съображения, е формирано

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари