Определение №60160/30.07.2021 по дело №2213/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  10

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60160

  гр. София, 30.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на първи юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. № 2213 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на А. П. М., действаща като едноличен търговец „Фармакон – А. М.“, гр. Карлово срещу решение № 225 от 29. 07. 2020 г. по в. т. д. № 137/2020 г. на Пловдивски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 584 от 22. 10. 2019 г. по т. д. № 495/2017 г. на Пловдивски окръжен съд, с което са отхвърлени исковете на касационната жалбоподателка срещу „Технострой инженеринг“ ЕООД, гр. Димитровград за заплащане на следните суми: 45 845,14 лв., представляваща неустойка за забава в размер на 10 % от стойността на договора за строителство от 16. 08. 2016 г. без ДДС, уговорена в чл. 20, ал. 2 от договора, за периода от 17. 12. 2016 г. до 31. 07. 2017 г.; 512, 73 лв., представляваща неустойка за некачествено изпълнение, уговорена в чл. 22, ал. 1 от същия договор, в размер на 1% от стойността на некачествено изпълнените работи, изчислена върху неприетите работи по протоколи № 9 и № 10, респ. данъчни фактури № [ЕГН]/15. 02. 2017 г. и № [ЕГН]/09. 03. 2017 г.; 308, 16 лв., представляваща обезщетение, дължимо съгласно чл. 22, ал. 2 от същия договор, за направени допълнителни разходи от възложителя за закупуване на капаци и решетки по ДФ № [ЕГН]/03. 07. 2017 г.; 5478, 62 лв., представляваща обезщетение за допълнителни разходи за поправяне и отстраняване на некачествено изпълнени работи, съгласно чл. 9, чл. 9.7 от договора във връзка с чл. 22, ал. 1 по оферта, изготвена от „Гевонстрой ИАА“ ООД, гр. Карлово и 634, 29 лв., представляващи необходими разходи съгласно чл. 6, ал. 1 от договора - цената на електрическа енергия за строителния обект по фактури от „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, както следва: данъчна фактура № [ЕГН]/31. 10. 2016 г. на стойност 69, 44 лв., данъчна фактура № [ЕГН]/30. 11. 2016 г. на стойност 33, 08 лв., данъчна фактура № [ЕГН]/31. 12. 2017 г. на стойност 87, 66 лв., данъчна фактура № [ЕГН]/31. 01. 2017 г. на стойност 161, 20 лв., данъчна фактура № [ЕГН]/28. 02. 2017 г. на стойност 194, 64 лв. и данъчна № [ЕГН]/31. 03. 2017 г. на стойност 88, 27 лв., заедно със законната лихва върху посочените суми, считано от 3. 08. 2017 г. до окончателното им заплащане.

  В касационната жалба се поддържа, че обжалваното решение е неправилно поради нарушения на материалния и процесуалния закон и необоснованост и се прави искане за отмяната му по подробни съображения в жалбата.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 и т. 3 ГПК касационната жалбоподателка поддържа, че са налице основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение. Твърди, че въззивният съд се е произнесъл по следните значими за изхода на делото правни въпроси: 1. „Относно приложението на критериите за тълкуване на договорите, съгласно чл. 20 ЗЗД, и съблюдаването им от съда“; 2. „За правната характеристика и спецификите на договора за строителство“ и свързания с него въпрос „Могат ли страните да уговарят свободно началото на строителството, с оглед особените допълнителни задължения, които договорът за строителство поражда, относим към приложението на чл. 157 ал. 1 от ЗУТ“; 3. „За възможността за освобождаване на длъжника от отговорност за неустойка при наличието на предпоставките по чл. 95 от ЗЗД“; 4. „Наличието на ниски температури през зимата би ли могло да представлява обективна, непредвидима и непреодолима причина, изключваща отговорността на длъжника, по смисъла на чл. 81 ал.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари