Определение №60159/27.07.2021 по дело №376/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60159

  гр. София, 27.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и втори юли две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛ МАРКОВ

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. № 376 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 248 ГПК.

  Постъпила е молба от „К. 98“ ЕООД, [населено място] за допълване на постановеното по настоящото дело определение № 92 от 22. 04. 2021 г. в частта за разноските. Молителят твърди, че с това определение съдът пропуснал да се произнесе по искането за разноски, направено с отговора на молбата за отмяна.

  Ответникът по молбата „СК – 13 Финанс“ АД изразява становище за недопустимост, евентуално – за неоснователност на молбата. Прави възражение, че молителят не е представил списък на разноските по чл. 80 ГПК. Поддържа, че искането за присъждане на разноски е неоснователно, тъй като на основание чл. 620, ал. 7 ТЗ вр. чл. 649, ал. 3 ТЗ не дължал разноски по исковете, по които като съищец бил конституиран синдикът на длъжника „Здравец Инженеринг“ ООД.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като прецени доводите на страните и доказателствата по делото, прие следното.

  Молбата е допустима, тъй като е подадена от надлежна страна в преклузивния срок по чл. 248, ал. 1 ГПК. Неоснователно е възражението на ответника по молбата, че предвид липсата на представен списък по чл. 80 ГПК молителят не може да иска допълване на определението в частта му за разноските. Съгласно т. 8 от Тълкувателно решение № 6/2012 г. по т. д. № 6/2012 г. на ОСГТК на ВКС липсата на представен списък по чл. 80 ГПК в хипотезата, при която съдът не се е произнесъл по искането за разноски, не е основание да се откаже допълване на решението, съответно определението в частта му за разноските.

  С определение № 92 от 22. 04. 2021 г. по т. д. № 376/2021 г. на ВКС е оставена без разглеждане молбата на „СК – 13 Финанс“ АД, [населено място] за отмяна на влязлото в сила решение № 1026 от 29. 05. 2017 г. по т. д. № 3529/2016 г. на Софийски градски съд, ТО, VІ-4 състав и производството по т. д. № 376/2021 г. е прекратено.

  В отговора на молбата за отмяна ответникът „К. 98“ ЕООД е направил искане да му бъдат присъдени разноски за производството по молбата за отмяна пред ВКС за адвокатско възнаграждение в размер на 850 лв. Представени са договор № 2 от 17. 02. 2021 г., съгласно който уговореното възнаграждение за процесуално представителство в производството по молбата за отмяна на „СК – 13 Финанс“ АД е 850 лв., както и фактура от 16. 02. 2021 г. и преводно нареждане от 2. 03. 2021 г.

  При постановяване на определението от 22. 04. 2021 г. съставът на ВКС е пропуснал да се произнесе по искането за разноски и тъй като на основание чл. 78, ал. 4 ГПК ответникът по молбата има право на разноски, направени преди прекратяване на производството, молбата за допълване на определението по реда на чл. 248 ГПК е основателна. Доказано е, че са извършени претендираните разноски за адвокатско възнаграждение за настоящото производство.

  Неоснователно е възражението на „СК – 13 Финанс“ АД, че не са налице основания за ангажиране на отговорността му за разноски с оглед разпоредбата на чл. 620, ал. 7 ТЗ, тъй като посоченото правило, че разноските на третото лице са за сметка на масата на несъстоятелността, е приложимо само при отхвърляне на иск по чл. 645, чл. 646 или по чл. 647 ТЗ, предявен от синдика. В случая отменителните искове са предявени от „СК – 13 Финанс“ АД в качеството му на кредитор на несъстоятелния длъжник „Здравец инженеринг“ ООД.

  Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари