Определение №60158/15.12.2021 по дело №3900/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60158

  София, 15.12.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 3900/2021 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

  Производството е по чл. 274, ал.2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба, подадена от П. И. С. чрез нейния пълномощник адв. Св. Д., срещу определение № 513 от 07.07.2021 г. по гр.д. № 2159/2021 г. на ВКС, ІІ г.о. С него е оставена без разглеждане молбата на П. И. С. за отмяна на основание чл. 304 ГПК на влязлото в сила решение от 13.10.2017 г. по гр.д. № 26709/2014 г. на Софийски районен съд, с което са уважени предявените от С. К. Д.-С., С. Д. К., К. Д. Д. и Т. З. Д. против Г. С. С. и И. С. С. искове с правно основание чл. 108 ЗС за ревандикация на реални части от имот с идентификатор ....по КККР на [населено място], одобрени през 2011 г., всяка от двете части с площ от около 260 кв.м, обозначени съответно по контура Б-В-Г-Д и А-Б-Д-Е на скицата на л. 10 от делото, и на основание чл. 537, ал.2 ГПК са отменени констативни нотариални актове за собственост № ... и ....от .... г. за спорните части.

  В частната жалба са изложени доводи за неправилност на обжалваното определение и се иска неговата отмяна. Жалбоподателката поддържа, че има качеството на необходим другар на ответниците по исковете за ревандикация Г. С. и И. С., тъй като е титуляр на ограничено вещно право на ползване върху спорните имоти и владее имотите, за които е постановено решението. Поддържа също, че нейните права и правата на ответниците Г. С. и И. С. почиват на едно и също основание, а именно нотариален акт № .... г., с който е дарила на сина си И. С. С. собствената си 1/2 ид. част, придобита по наследство и давност, от недвижим имот, представляващ УПИ .... в кв. ...по плана на в.з.”С.-Д.”, заедно с построената в него жилищна сграда, като си е запазила пожизнено и безвъзмездно право на ползване върху дарения имот.

  В писмен отговор на частната жалба насрещните страни С. К. Д.-С., С. Д. К., К. Д. Д. и Т. З. Д. изразяват становище, че същата е неоснователна.

  Г. С. С. и И. С. С. счита, че частната жалба е основателна и следва да бъде уважена.

  Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари