Решение №60158/14.07.2021 по дело №3409/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №191/15.03.2021 по дело №3409/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За приложението на разпоредбата на чл. 111, б. в ЗЗД.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в публичното заседание на 9.06.2021 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЖИВА ДЕКОВА, МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

При участието на секретаря Валентина Илиева, като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №3409/20 г., за да се произнесе, намира следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

История на спора

ВКС разглежда касационната жалба на Прокуратура на РБ срещу въззивното решение на Апелативен съд София по гр.д. №809/20 г., в частта, с която върху обезщетението по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ е присъдена законна лихва, считано от 14.01.16 г.

Касационен въпрос

Обжалването е допуснато на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по правния въпрос за приложението на разпоредбата на чл. 111, б. в ЗЗД, поради твърдяното от касатора противоречие на въззивното решение с ТР №3/18.05.2012 г. ОСГТК.

В касационната жалба се правят и в съдебно заседание се поддържат оплаквания за неправилност – незаконосъобразност, на въззивното решение, иска се отмяната му и постановяване на ново решение, с което искането за лихва за времето от 14.01.16 г. до 1.03.16 г. се отхвърли, като погасено по давност.

Ответникът по жалба М. Н. я оспорва като неоснователна.

Мотиви

ВКС на РБ, като разгледа жалбата, намира следното:

По въпроса, по който е допуснато обжалването: В мотивите на цитираното при допускане на обжалването ТР №3/18.05.12 г. е посочено, че Законът за задълженията и договорите е установил различна погасителна давност. Общата погасителна давност според разпоредбата на чл. 110 ЗЗД е петгодишна. Тя е приложима във всички случаи, при които законът не е определил друг специален давностен срок. Такъв е срокът за периодични плащания. При определяне характерните признаци на понятието "периодични плащания" по смисъла на чл. 111, б. в ЗЗД трябва да се изхожда от неговото систематично място. Разпоредбата на чл. 111, б. в ЗЗД се намира в раздел "Погасителна давност" в глава "Погасяване на задълженията". Според тази разпоредба с изтичане на тригодишна давност се погасяват вземанията за наем, за лихви и за други периодични плащания. … Законодателят е предвидил освен общата петгодишна давност по чл. 110 ЗЗД и по-кратки специални давностни срокове като по този начин се отчитат особеностите на различните облигационни отношения. В чл. 111 ЗЗД като изключение е установена тригодишна давност за три групи вземания, едната от които е за наем, за лихви и за други периодични плащания. Целта на определяне на специален, по-кратък давностен срок за тези вземания, е да бъде защитен длъжникът относно онези негови плащания, които са предварително известни на страните по правоотношението. Кредиторът и длъжникът в тези случаи знаят изначално времето на изпълнение. По този начин с настъпването на всеки падеж на кредитора се напомня за съществуващите задължения за периодични плащания и евентуално за наличието на неизплатени такива. Ето защо за тези вземания е предвиден по-кратък давностен срок.

По основателността

По същество на касационната жалба: Въззивният съд е пррисъдил законна лихва върху определеното на ищеца М. Н. обезщетение по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ в размер на 10 000 лв., считано от 14.01.16 г. Исковата молба е заведена на 1.03.19 г. и в отговора й ответникът, сега касатор Прокуратура на РБ своевременно е направил възражение за изтекла тригодишна погасителна давност за акцесорното вземане за лихва. Първоинстанционният и въззивният съд не са разгледали това възражение и са присъдили законната лихва от деня на оправдателната присъда 14.01.16 г.

Въззивното решение по искането за присъждане на законна лихва върху обезщетението по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ е неправилно в частта, с която е присъдена лихва за периода 14.01.16 г. – 29.02.16 г. За този период вземането за лихва е погасено с изтичане на специалната давност по чл. 111, б. в ЗЗД, както е посочено в

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари