Определение №60158/27.07.2021 по дело №2089/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60158

  гр. София, 27.07.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, I отделение, в закрито заседание на двадесет и шести юли през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Калчева

  ЧЛЕНОВЕ: Вероника Николова

  Мадлена Желева

  при секретаря ......................................, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д. № 2089 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  С определение № 60142/09.07.2021г. ВКС е върнал касационната жалба на „Бор Рециклейшън“ ЕООД, [населено място], срещу решение № 220/27.07.2020г., постановено по в.т.д.№ 293/2020г. от Пловдивски апелативен съд и е прекратил производството по делото. В определението липсва произнасяне по касационната жалба на ТП ДЛС „Чепино“, [населено място].

  Касационната жалба е подадена срещу решение № 220/27.07.2020г., постановено по в.т.д.№ 293/2020г. от Пловдивски апелативен съд, в частта, с която е потвърдено решение № 29/13.02.2020г. по т.д.№ 82/2019г. на Пазарджишки окръжен съд за осъждане на Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Чепино“ към Южноцентрално държавно предприятие С., [населено място], да заплати на „Бор Рециклейшън“ ЕООД, [населено място] сумата от 9950,89 лв., представляваща подлежаща на връщане гаранция по договор № 45/14.05.2013г. за продажба на дървесина.

  В исковата молба ищецът „Бор Рециклейшън“ ЕООД е твърдял, че с ответника са сключили 6 договора (подробно описани), по силата на които той е внесъл парични гаранции, подлежащи на връщане при условия, определени в договорите. Искането е за осъждане на ответника да заплати сумите по подлежащите на връщане гаранции по всеки от договорите.

  Следователно са предявени шест обективно съединени осъдителни иска, вземането по всеки от които произтича от отделно облигационно отношение, възникнало на основание сключена търговска сделка. Цената на всеки от исковете е под 20000 лв., като за договорите, предмет на касационната жалба, тя е в размери съответно на: 5677,48 лв. - по договор № 46/14.05.2013г., 3025,16 лв. - договор № 47/14.05.2013г. и 4599,56 лв. – по договор № 48/14.05.2013г.

  Съгласно чл.280, ал.3, т.1 ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията на въззивните съдилища с цена на иска под 20000 лв. за търговски дела, какъвто е настоящият случай, поради което касационната жалба е недопустима и следва да бъде върната, а образуваното производство - прекратено.

  Ответникът по тази жалба „Бор Рециклейшън“ ЕООД е направил искане за присъждане на разноски в размер на 1200 лв. за адвокатско възнаграждение по договор от 12.10.2020г., което е основателно.

  Мотивиран от горното, Върховният касационен съд

  О П Р Е Д Е Л И :

  ВРЪЩА касационната жалба на Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Чепино“ към Южноцентрално държавно предприятие С., [населено място], срещу решение № 220/27.07.2020г., постановено по в.т.д.№ 293/2020г. от Пловдивски апелативен съд и ПРЕКРАТЯВА производството по т.д.№ 2089/2020г. по описа на ВКС по тази жалба.

  ОСЪЖДА Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Чепино“ към Южноцентрално държавно предприятие С., [населено място], кв.Индустриален, да заплати на „Бор Рециклейшън“ ЕООД, [населено място], мест. „Чехльово“ № 1, сумата от 1200 лв. (хиляда и двеста лева) – разноски за касационното производство.

  Определението подлежи на обжалване пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението с частна жалба.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ: 1.

  2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари