Определение №60158/13.07.2021 по дело №1416/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60158

  Гр. София, 13.07.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение, в закрито съдебно заседание на 07.04.2021 година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

  ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  Като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова т.д.№ 1416 по описа за 2020 год., за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по реда на чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ТЕРЕМ-ИВАЙЛО ЕООД с ЕИК[ЕИК] срещу решение № 258/30.04.2020 г. по в. гр. д. № 679/2019 г. на Великотърновския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 515/09.04.2019 г. по гр. д. № 702/2018 г. на Великотърновския районен съд, в обжалваните части. С тях: 1/ касаторът е осъден да заплати в полза на ВИДЕКС АД с ЕИК[ЕИК] сумата от 21 168 лв. – общ размер на направени необходими разноски за периода от м. октомври 2016 г. до м. декември 2017 г. за съхранение и опазване на бойни части от изделия, предадени по развален договор за изработка № 811 от 30.10.2012 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска – 07.03.2018 г. до окончателното й изплащане; 2/ е отхвърлен насрещният иск на касатора срещу ВИДЕКС АД за присъждане на сумата от 13 028.23 лв. – обезщетение за причинени имуществени вреди от неизпълнение на задължението по чл.3 ал.1 б.В от посочения договор.

  В касационната жалба са изложени подробни оплаквания за неправилност на въззивното решение, като необосновано, постановено в противоречие с материалния закон и при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, въз основа на които се претендира отмяната му, с присъждане на сторените разноски.

  В изложението по чл.284 ал.3 т.1 ГПК са поставени следните въпроси, като разрешени от въззивния съд при условията на чл.280 ал.1 т.1 ГПК: 1/ Може ли съдът да основе решението си само на избрани от него доказателства, без да обсъди останалите и да изложи съображения, защо ги отхвърля като недостоверни; 2/ Има ли задължение възложител /изправна страна по договор/ да приеме обратно предадени за преработка вещи по същия договор след неговото разваляне или за възложителя възниква единствено право, което, ако той реши, може и да не упражнява; 3/ При преценка на допустимостта на първоинстанционното решение относно предмета на исковата претенция, въззивният съд длъжен ли е да изследва съдържанието на изявеното от ищеца в производството или е достатъчно да обсъди само съдържанието на първоинстанционното решение. По първия въпрос се поддържа противоречие с незадължителна практика на ВКС /вкл. по стария ГПК/ и ВС, а по третия – с ТР № 1/09.12.2013 г. на ОСГТК на ВКС по тълк.д.№ 1/2013 г. По втория въпрос не се обосновава допълнителното селективно основание. Изложени са и оплаквания, че обжалваното решение е в противоречие с разпоредбите на чл.20 ЗЗД, чл.68 т.Б ЗЗД, чл.87 ЗЗД, чл.95 ЗЗД. По отношение на произнасянето по насрещния иск не са формулирани въпроси - сочи се противоречие с материалноправни и процесуалноправни норми като основание за допускане на касационно обжалване по чл.280 ал.1 т.3 ГПК, противоречие с цитираното по-горе тълкувателно решение, релевира се и довод за недопустимост.

  ВИДЕКС АД, чрез процесуален пълномощник, в срока по чл.287 ал.1 ГПК възразява, че касационната жалба е частично недопустима /срещу решението по насрещната искова претенция, с оглед ограничението в чл.280 ал.3 ГПК/, а по отношение на останалата й част намира, че не са налице предпоставките на чл.280 ал.1 ГПК. Изразява и становище по съществото на касационната жалба. Претендира разноски по списък.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение констатира, че касационната жалба е депозирана от легитимирана страна, в срока по чл.283 ГПК. Не подлежи на касационно обжалване обаче въззивното решение в частта по насрещния иск с цена под 20 000 лв., на основание чл.280 ал.3 т.1 пр.2 ГПК, поради което жалбата в тази част е недопустима и следва да се остави без разглеждане. В останалата част същата е насочена срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт и изискванията за

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари