Определение №60157/13.07.2021 по дело №1890/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60157

  гр. София, 13.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на дванадесети юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

  ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  при участието на секретаря

  като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т.д. № 1890 по описа за 2020 година.

  Производството е по чл. 282, ал. 5 от ГПК.

  Молителят „Далл Богг: Живот и здраве“ АД е отправил искане за освобождаване на внесената парична гаранция, на основание чл. 282, ал. 2 от ГПК. Твърди, че изцяло е изпълнил осъдителното решение на въззивния съд. Иска да се освободи внесената гаранция, като се извърши превод по посочена банкова сметка IBAN BG60UNCR700010DALLBOGG B. UNCRBGSF.

  Представя доказателства за внесена сума като обезпечение за спиране изпълнението на въззивното решение, както и доказателства за това, че по сметка на Т. Ц. Н. е преведена сумата от 294 611,12 лв, обезщетение по в.гр.д. 5379/19 г., САС.

  Ответникът Т. Ц. Н. не оспорва искането. Признава, че сумата от 277 277,78 лв й е присъдена ,като тя е получила от молителя сумата от 294 611,12 лв. Счита, че искането за освобождаване на внесената гаранция следва да бъде уважено.

  Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

  С определение № 316 от 10.08.2020 г. по ч.т.д. 1362/20 г., ВКС, 2 ТО, е спряно изпълнението на въззивно решение № 11793 от 5.8.2020 г. по в.гр.д. 5379 /19 г., САС, потвърждаващо решение № 4391 от 17.6.2019 г. по гр.д. 11 325/17 г. СГС, с което „Далл Богг: Живот и здраве“ АД е осъдено да заплати на Т. Ц. Н. сумата от 200 000 лв, обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на сина й П. Н. Г. при ПТП на 16.10.2016 г.

  Видно от копие от платежно нареждане на 6.8.2020 г. сумата от 277 277,78 лв е била внесена по сметка на Върховния касационен съд на Р България.

  С определение № 60 335 от 4.6.2021 г. не е допуснато касационно обжалване на решение № 11793 от 5.8.2020 г. по в.гр.д. 5379/19 г., Апелативен съд – София, ГК, 10 състав, с което е присъдено обезщетение на основание чл. 226 от КЗ отм на Т. Ц. Н. за неимуществени вреди, причинени от смъртта на сина й П. Н. Г. при ПТП на 16.10.2016 г.

  Удостоверено е от счетоводството на Върховния касационен съд на Р България, че сумата от 277 277,78 лв се намира по сметката за обезпечения и към 6.8.2021 г.

  Изложените обстоятелства, дават основание на настоящия съдебен състав да приеме, че е изпълнено въззивното осъдително решение. Претенцията на ответника по касационната жалба е погасена от касатора длъжник и не съществува причина обезпечението, допуснато на основание чл. 282, ал.2 от ГПК да продължава да съществува. Сумата, която и понастоящем се намира по сметката за гаранции на ВКС, следва да бъде освободена.

  Така мотивиран Върховният касационен съд на Р България

  О П Р Е Д Е Л И

  ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 282, ал. 5 от ГПК, сумата от 277 277,78 лв представляваща внесената парична гаранция от „Далл Богг: Живот и здраве“ АД, ЕИК[ЕИК], определена на основание чл. 282, ал. 2 от ГПК, по ч.т.д. 1362/20 г., ВКС, 2 ТО за спиране изпълнението на решение № 11793 от 5.8.2020 г. по в.гр.д. 5379 /19 г., САС, потвърждаващо решение № 4391 от 17.6.2019 г. по гр.д. 11 325/17 г. СГС, с което „Далл Богг: Живот и здраве“ АД е осъдено да заплати на Т. Ц. Н. сумата от 200 000 лв, обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на сина й П. Н. Г. при ПТП на 16.10.2016 г.

  ДА СЕ ПРЕВЕДЕ освободената сума от 277 277,78 лв, по посочената банкова сметка на „Далл Богг: Живот и здраве“ АД, ЕИК[ЕИК], банкова сметка „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN BG60UNCR700010DALLBOGG B. UNCRBGSF.

  Определението не може да се обжалва.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари