Определение №60157/26.07.2021 по дело №1499/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60157

  гр. София, 26.07.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и втори юли през две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  като изслуша докладваното от съдия Николова т. д. №1499 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 от ГПК.

  Постъпила е касационна жалба на "АТМ -Център" АД, [населено място], чрез назначения му особен представител адв. С. Д., срещу решение №2586 от 25.11.2019г. по в.т.д. №980/2019г. на Софийски апелативен съд, ТО, 9 състав. С него е потвърдено решение №2195 от 05.11.2018г. по т.д.№2146/2017г. на СГС, ТО, VI-20 с-в, с което са отхвърлени исковете на Т. А. В. по чл.74 от ТЗ за отмяна на решенията от №1 до №8 на общото събрание на акционерите на "АТМ -Център" АД, [населено място], проведено на 23.06.2017г. В касационната жалба се сочи, че решението е неправилно поради противоречие с материалния закон и морала, допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, както и че е необосновано. Касаторът прави оплакване за нарушение на императивните разпоредби на чл.222 ал.1 от ТЗ, чл.224 ал.2 от ТЗ и чл.225 от ТЗ. Поддържа, че съдът е кредитирал неверните показания на заинтересованата свидетелка Л. Г., без да се обоснове защо не дава вяра на показанията на свидетеля – акционер М. М. Д.. Наред с това твърди, че Софийски апелативен съд неправилно и при неспазване правилата на логическото мислени е приел, че следва да обсъди само основанията за незаконосъобразност, заявени от ищеца до изтичане на преклузивния срок по чл.74 ал.2 от ТЗ и не може да коментира основанията за незаконосъобразност, заявени от ответника.

  Допускането на касационното обжалване се основава на предпоставките по чл.280 ал.1 т.1 и т.3 от ГПК. Касаторът поддържа, че съдът се е произнесъл по следните правни въпроси, обусловили изхода на спора: 1. Дали представеното от адв. П. пълномощно е надлежно и му дава представителна власт да участва в общото събрание? 2.Законосъобразно ли е недопускането на акционери/пълномощници на акционери от бодигардовете на сградата за провеждане на обявеното ОСА? Поддържа,че първите въпроси са разрешени в противоречие с константната практика на ВКС, обективирана в ТР №5 от 12.12.2016г. по тълк.д.№5/2014г., ОСГТК на ВКС, ТР №1 от 06.12.2012г. по тълк.д.№1/2002г., ОСГК на ВКС, ТР №1 от 19.02.2010г. по тълк.д.№1/2009г., ОСГТК на ВКС, ТР №2 от 28.09.2011г. по тълк.д.№2/2010г., ОСГТК на ВКС, ТР №1 от 09.12.2013г. по тълк.д.№4/2012г., ОСГТК на ВКС, решение №34 от 25.03.2013г. по т.д.№144/2012г. на ВКС, ТК, решение №12 от 07.04.2014г. по т.д.№3088/2013г. на ВКС, ТК. Наред с това поддържа, че от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото, е полезно да бъде прието от ВКС тълкувателно решение по уеднаквяване на практиката по упълномощаване на пълномощниците на страните по граждански и търговски дела, която е разпокъсана в приетите и посочени по – горе тълкувателни решения. В изложението са направени оплаквания, че съдът е изключил без основание и не е обсъдил в мотивите си събраните в първата инстанция показания на свидетелката М. Д., което съставлява съществено процесуално нарушение. В тази връзка касаторът сочи противоречие с решение №7 от 08.02.2012г. по гр.д.№510/2011г. на ВКС, ГК, IІ г.о. Също така се твърди, че привличането на подпомагаща страна в процеса съставлява отклонение от задължителните разяснения в ТР №1 от 06.12.2012г. по тълк.д.№1/2002г., ОСГК на ВКС.

  Ответникът по касационната жалба Т. А. В. не изразява становище.

  Третото лице – помагач на страната на ответника „АТМ 91“ ЕООД твърди, че касационната жалба е процесуално недопустима с оглед липсата на правен интерес от обжалването му от ответника.

  Постъпила е и касационна жалба от Т. А. В., в която се сочи, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, и морала, допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, както и че е необосновано. Изтъква доводи, че въведеното от

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари