Решение №60156/14.07.2021 по дело №3156/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №154/10.03.2021 по дело №3156/2020


Класификация


Анотация

Въпроси

1. Длъжен ли е съдът да обсъди всички доказателства по делото – приети и относими към конкретния спор или може да обоснове изводите си по съществото на спора с произволно избрани от него доказателства при пълно пренебрегване на останалите доказателства по делото? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)

2. Длъжен ли е съдът да извърши преценка на всички правно релевантни факти, от които произтича спорното право и да изложи мотиви по всички възражения на страните в направените от съда изводи? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)

3. Съществува ли пряка причинно- следствена връзка между допуснато от водач на пътно превозно средство нарушение на правилата за движение / шофиране с концентрация на алкохол в кръвта над допустимите норми/ и вредите, настъпили от автопроизшествие, когато последните се изразяват в повреждане на превозното средство след колизия с обекти извън пътното платно, осъществено след като водачът е загубил управлението на превозното средство или загубата на управлението на пътното превозно средство следва да се определи като отделно, единствено и самостоятелно вредоносно деяние, по отношение на което водачът носи вина, различна от тази, при която е осъществил другото нарушение на правилата за движение по пътищата? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)

4. Валидни ли са споразуменията, сключени между работодател и служител, по силата на които служителят доброволно е поел задължение да компенсира причинени от него на работодателя вреди при или по повод изпълнението на служебни задължения или такива споразумения за изцяло нищожни на осн. чл.26, ал.1 ЗЗД, като противоречащи на императивните разпоредби на чл. 203 КТ - чл. 211 КТ, регламентиращи специален ред за ангажиране на ограничената имуществена отговорност на служителите, вкл. в онези си части, в които уговорките на споразуменията съответстват на императивните разпоредби? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

Отговори
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в открито заседание на 9.06.2021 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЖИВА ДЕКОВА, МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

При участието на секретаря Валентина Илиева като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №3156/20 г., за да се произнесе, намира следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

История на спора

ВКС разглежда касационната жалба на „Юроспийд” ООД, с. Петърч, общ. Костинброд, срещу въззивното решение на Апелативен съд Велико Търново по гр.д. №444/19 г., с което са отхвърлени предявените от касатора срещу К. С. и Н. Г. искове за солидарното заплащане от ответниците на сумата от 68 454, 04 лв., представляващи левова равностойност на 35 000 евро по сключени писмени споразумения от 18.03.14 г. за обезщетяване на имуществени вреди, нанесени на ищеца при ПТП, настъпило на 15.03.14 г. в Румъния, с товарна композиция, състояща се от влекач Мерцедес Актрос с рег. [рег.номер на МПС] и полуремарке Шварцмюлер SPA3E с рег. [рег.номер на МПС] , ведно със законната лихва върху главницата.

Касационни въпроси

Касационното обжалване е допуснато на осн. чл.280, ал.1 ГПК,т.1 и 3 по правните въпроси от предмета на спора: 1. Длъжен ли е съдът да обсъди всички доказателства по делото – приети и относими към конкретния спор или може да обоснове изводите си по съществото на спора с произволно избрани от него доказателства при пълно пренебрегване на останалите доказателства по делото? 2. Длъжен ли е съдът да извърши преценка на всички правно релевантни факти, от които произтича спорното право и да изложи мотиви по всички възражения на страните в направените от съда изводи? 3. Съществува ли пряка причинно- следствена връзка между допуснато от водач на пътно превозно средство нарушение на правилата за движение / шофиране с концентрация на алкохол в кръвта над допустимите норми/ и вредите, настъпили от автопроизшествие, когато последните се изразяват в повреждане на превозното средство след колизия с обекти извън пътното платно, осъществено след като водачът е загубил управлението на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари