Решение №60156/15.12.2021 по дело №2317/2020

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60156

  София, 15.12. 2021 год.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в открито заседание на петнадесети ноември през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  Председател: Емил Марков

  Членове: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  при участието на секретаря Ина Андонова

  като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 2317 по описа за 2020 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.290 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ответника „Мини Марица-изток”ЕАД, [населено място] срещу решение № 11786 от 04.08.2020г. по в.т.д.№ 606/2018г. на Софийски апелативен съд, ТК, 9 състав, с което е потвърдено решението по т.д. № 1502/2015г. на СГС, VІ-5 състав, за обявяване на основание чл.59,ал.5 ЗБН за относително недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността на „КТБ”АД изявление за прихващане вх.№ 10330/31.10.2014г., изходящо от „Мини Марица-изток”ЕАД. Касаторът счита, че решението е постановено в противоречие с материалноправните норми. Поддържа, че правнорелевантно за действителността на процесното прихващане като едностранна правна сделка е, дали към момента на достигане на изявлението за компенсация до банката, законът е позволявал и е било допустимо да се извърши това прихващане. Излага съображения, че нормата на чл.59,ал.5 ЗБН /ред.ДВ бр.98/2014г., в сила от 28.11.2014г./ е материалноправна и може да се прилага за отношения, възникнали преди влизането й в сила само, ако за това е предвидена изрична разпоредба, а такава в ЗИД на ЗБН /ДВ бр.98/2014г./ не се съдържа. Посочва се, че разпоредбата в нейната редакция до 28.11.2014г. не намира приложение за процесното прихващане, извършено на 31.10.2014г., тъй като неговият фактически състав е завършен преди изменението на разпоредбата и правните последици на изявлението са настъпили с достигането му до банката. Страната обосновава, че действалата и приложима за спора разпоредба в редакцията й до 28.11.2014г. не е осъществима по отношение на процесното прихващане и не го засяга, тъй като тя визира единствено прихващания, извършени от банката-длъжник, а не прихващания, извършвани от кредитор, какъвто е „Мини Марица-изток”. Оспорва се правилността на извода, че с разпоредбата на пар.8 от ПЗР на ЗИД на ЗБН /ДВ бр.22/13.03.2018г./ изрично е придадено обратно действие на чл.59,ал.5 ЗБН и правилността на извода, че нормата е действаща и следва да бъде приложена от съда. За неправилно касаторът счита и становището на съда за основателност на иска независимо, че банката е признала и одобрила последиците на извършеното прихващане с издадените на ответника писма и удостоверения. Искането е за отмяна на решението и отхвърляне на иска.

  В писмен отговор синдиците на банката оспорват наличието на предпоставките за допускане на обжалването и основателността на касационната ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари