Определение №60154/24.06.2021 по дело №288/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60154

  гр. София, 24.06.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОНКА ЙОНКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№288 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.248 от ГПК.

  Образувано е по искане с вх.№2050/11.03.2021 г. от „Еврокомпакт“ ЕООД за допълване в частта за разноските на решение №5 от 22.02.2021 г. по т.д.№288/2020 г. на ВКС, ТК, Второ отделение, чрез присъждане на направените пред ВКС и пред въззивния съд разноски.

  Ответникът по искането Н. М. Б. завява становище за недопустимост, евентуално за неоснователност на молбата, като прави възражение за прекомерност на уговорения за производството пред ВКС адвокатски хонорар.

  Останалите ответници не заявяват становище.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение като разгледа доказателствата по делото и доводите на страните, намира следното:

  Искането е процесуално допустимо.

  Подадено е в едномесечния срок по чл.248, ал.1 от ГПК, от процесуално легитимирано лице, което своевременно е представило и списък по чл.80 от ГПК, още повече, че с оглед разясненията, дадени в т.8 от ТР №6/2012 г. на ОСГТК на ВКС, липсата на представен списък по чл.80 от ГПК в хипотезата, при която съдът не се е произнесъл по искането за разноски не е основание да се откаже допълване в частта за разноските.

  От друга страна е видно обаче, че решение №20 от 07.08.2018 г. по т.д.№1008/2017 г. на ВКС, ТК, Второ отделение е допълнено с определение №318 от 08.10.2018 г. и направените от „Еврокомпакт“ ЕООД разноски при предходното разглеждане на делото от ВКС /претендирани и в настоящето производство, образувано след частична отмяна по реда на чл.303 от ГПК на решение №20 от 07.08.2018 г. по т.д.№1008/2017 г. на ВКС, ТК, Второ отделение/, са присъдени, като в частта за разноските, решение №20 от 07.08.2018 г. по т.д.№1008/2017 г. на ВКС, ТК, Второ отделение, допълнено с определение №318 от 08.10.2018 г., е влязло в сила и не е отменено по реда на чл.303 от ГПК. В този смисъл и независимо, че при постановяване на решението по т.д.№288/2020 г. на ВКС, ТК, Второ отделение, настоящият състав на ВКС не се е произнесъл по своевременно направеното искане за присъждане на разноски пред ВКС, искането за допълване на решението с повторно присъждане на тези разноски се явява неоснователно.

  Основателно се явява искането за присъждане на разноски пред въззивния съд, като с оглед изхода на спора и редуцирания от САС, при прилагане на разпоредбата на чл.78, ал.5 от ГПК, размер на адвокатско възнаграждение, ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на „Еврокомпакт“ ЕООД сумата от 950 лв., разноски за адвокатско възнаграждение пред въззивната инстанция.

  Мотивиран от горното Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, на основание чл.248 от ГПК

  О П Р Е Д Е Л И:

  ДОПЪЛВА решение №5 от 22.02.2021 г. по т.д.№288/2020 г. на ВКС, ТК, Второ отделение, като

  ОСЪЖДА М. М. Х. ЕГН [ЕГН], Н. М. Б. ЕГН [ЕГН] и Х. П. Б. ЕГН [ЕГН] да заплатят на ЕВРОКОМПАКТ ЕООД ЕИК[ЕИК] сумата от 950 лв., разноски за адвокатско възнаграждение пред въззивната инстанция.

  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане с вх.№2050/11.03.2021 г. от „Еврокомпакт“ ЕООД за допълване в частта за разноските на решение №5 от 22.02.2021 г. по т.д.№288/2020 г. на ВКС, ТК, Второ отделение, чрез присъждане на направените разноски пред ВКС.

  Определението не може да се обжалва.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари