Определение №60153/16.07.2021 по дело №411/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60153

  София, 16.07.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, първо отделение, в закрито заседание на дванадесети юли две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

  ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

  като изслуша докладваното от съдия Чаначева т.д. № 411/2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното.

  Производството е по чл. 248, ал. 1 ГПК, образувано по молба на адв. М. М., в качеството му на процесуален представител на „Хета Асет Резолюшън България“ ЕООД, [населено място], с искане за допълване на определение № 205/26.03.2021 г. по настоящото дело, като се присъди адвокатско възнаграждение за депозирането на отговор на касационната жалба на „Тиберий 2000“ ЕООД, [населено място].

  Ответната страна – „Тиберий 2000“ ЕООД, [населено място] – не изразява становище по молбата.

  Върховният касационен съд, първо търговско отделение констатира, че искането е депозирано в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК от легитимирана страна и следва да се разгледа по същество.

  Производството по т.д. № 411/2021 г. на ВКС, І т.о. е образувано по касационна жалба на „Тиберий 2000“ ЕООД, [населено място], против решение № 1383 от 30.06.2020 г. по гр.д. № 4134/2019 г. на Софийски апелативен съд. Настоящият състав с определение № 205/26.03.2021 г. не е допуснал решението до касационно обжалване. В определението липсва произнасяне по въпроса за разноските.

  Молбата по чл. 248, ал. 1 ГПК е неоснователна.

  За да бъде уважено искането за изменение на съдебния акт в частта му за разноските, в случай на удовлетворяващ резултат за ответната страна, следва да бъдат налице кумулативно следните предпоставки – извършване на валидно процесуално действие от упълномощения адвокат, своевременно заявено искане за възмездяването на разноските за същото, наличие на договор за адвокатска услуга, доказване на извършването на разноските и представяне на списък по чл. 80 ГПКчл. 248, ал. 1 ГПК и т. 1, т. 2 и т. 8 от на Тълкувателно решене № 6 от 06.11.2013 г. по тълк. д. № 6/2012 г. на ОСГТК на ВКС.

  В настоящия случай не са налице първата и втората предпоставка. Молителят действително е депозирал отговор на касационната жалба с вх. № 30151/08.01.2021 г. по вх. рег. на Софийски апелативен съд, но същият е неподписан от пълномощника, указан в титулната част като негов автор. Съгласно чл. 287, ал. 1, изр. 2 вр. чл. 284, ал. 1, т. 5 и ал. 2 ГПК отговорът на касационната жалба следва да бъде подписан от жалбоподателя и/или от упълномощен адвокат или юрисконсулт. Администриращият съд е констатирал нарушение на тази разпоредба, тъй като отговорът не е подписан от адв. М. и с разпореждане от 12.01.2021 г., обективирано върху отговора на касационната жалба, е дал указания на ответната по касация страна да го подпише. Съобщение с тези указания е получено от страната на 28.01.2021 г. (л. 29 от т.д. № 411/21 на ВКС), като в дадения едноседмичен срок констатираната нередовност не е отстранена. По въпроса дали при неподписан отговор следва на страната да се присъдят разноски е налице непротиворечива съдебна практика, обективирана в определение № 126 от 08.06.2011 г. по т. д. № 402/2011 г., I т. о. на ВКС, определение № 90 от 12.04.2012 г. по т. д. № 1195/2011 г., I т. о. на ВКС, определение № 36 от 25.01.2016 г. по т. д. № 1726/2014 г., II т. о. на ВКС и определение № 693 от 03.12.2015 г. по ч. т. д. № 3269/2015 г., II т. о. на ВКС. В посочените актове е възприето становище, споделяно от настоящия състав, че неподписан от процесуален представител или от законните представители на страната отговор обуславя липса на воля за присъждане на разноски, поради което същите не следва да се присъждат. Налице е процесуално бездействие от заинтересованата страна, което не може да се поправи с подаване на молба по чл. 248 ГПК, подписана от упълномощения процесуален представител на страната, защото в случая съдът е

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари