Решение №60152/27.04.2022 по дело №49/2021

Спорът е допуснат до касация с Определение №60403/25.06.2021 по дело №49/2021


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Обвързан ли е въззивният съд от указанията на ВКС, произтичащи от постановеното отменително решение на последния, при връщането на делото за ново разглеждане по реда на чл. 294 ГПК?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в съдебно заседание на осми ноември две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

при секретаря ВАЛЕРИЯ МЕТОДИЕВА, като изслуша докладваното от съдия Желева т. д. № 49 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „МТЖ инвест“ ЕООД, [населено място] срещу решение № 11855 от 12. 08. 2020 г. по т. д. № 5058/2019 г. на Софийски апелативен съд, ТО, 13 състав, с което е потвърдено решение № 630 от 3. 04. 2017 г., допълнено на основание чл. 250 ГПК с решение № 1314 от 4. 07. 2017 г., по т. д. № 586/2015 г. на Софийски градски съд, ТО, VІ-12 състав, с което е отхвърлен предявеният от касатора срещу „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД иск по чл. 208 КЗ /отм./ за заплащане на сумата от 754 013 лв., представляваща остатък от дължимо застрахователно обезщетение по застрахователна полица № 1101111110000010/29. 09. 2011 г.

Касационният жалбоподател поддържа, че обжалваното решение е неправилно поради нарушения на материалния и процесуалния закон и необоснованост. Твърди, че с обжалваното решение въззивният съд не е изпълнил задължителните указания на ВКС, съдържащи се в отменителното решение № 141 от 14. 10. 2019 г. по т. д. № 2839/2018 г. на ІІ т. о. Сочи, че в противоречие с тези указания Софийски апелативен съд не се е произнесъл по спорните материалноправни въпроси, определени от твърденията, доводите и възраженията на страните, като не е изложил съображения по тях, основани на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства. В касационната жалба се оспорва извода на въззивния съд, че със споразумението от 21. 08. 2012 г., сключено между „ДЗИ – Общо застраховане“ АД и „Сибанк“ ЕАД – третото ползващо се от договора за имуществено застраховане лице, последното се е отказало от правото да претендира застрахователно обезщетение над сумата от 300 000 лв., реализирайки правото си до този размер, но не и от уговорката в негова полза, какъвто изричен ясен и недвусмислен писмен отказ споразумението не съдържа. Касаторът излага доводи за незаконосъобразност ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №60403/25.06.2021 по дело №49/2021 9
  Определение №60403/25.06.2021 по дело №49/2021
  Обвързан ли е въззивният съд от указанията на ВКС, произтичащи от постановеното отменително решение на последния, при връщането на делото за ново разглеждане по реда на чл. 294 ГПК?
 • Решение №141/14.10.2019 по дело №2839/2018 10
  Решение №141/14.10.2019 по дело №2839/2018
  Длъжен ли е въззивният съд да се произнесе с мотиви по всички въведени в процеса твърдения и възражения на страните?
 • Решение
  Решение № 217 от 03.07.2012 г. по гр. д. № 579/2011 г.
  Дали указанията на ВКС, дадени по реда на чл. 218 б. “з”, ал. 1, изр. 2 ГПК от 1952 г. (отм.), са задължителни за съда, на който е върнато делото, като е прието, че този въпрос е разрешен от въззивния съд в противоречие с решение № 644/13.12.2007 г. по търг.…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №128/29.04.2011 г. по №1356/2009
  За служебното задължение на съда да следи за надлежната процесуална легитимация на ответника и задължителната сила на указанията на Върховния касационен съд по приложението на закона. За задължителната сила на указанията на Върховния касационен съд по приложението на закона. Кой дължи възнаграждение за извънреден труд на кадрови офицер, поделението, в…
 • Решение № 88 от 09.05.2011 г. по гр. д. № 1062/2009 г. 11
  Решение № 88 от 09.05.2011 г. по гр. д. № 1062/2009 г.
  По приложението на чл. 218з, ал. 1, изр. 2 ГПК /отм./
 • Решение на ВКС
  Решение № 387 от 17.05.2010 г. по гр. д. № 3956/2008 г.
  Относно наличието на правен интерес от предявяване на установителен иск за собственост.
 • Решение
  Решение № 193 от 04.07.2011 г. по гр. д. № 1649/2009 г.
  За задължителната сила на указанията на касационната инстанция по приложението на закона и по материалноправния въпрос за противопоставимостта на възмездна сделка с имот съпружеска имуществена общност, извършена от единия съпруг без участието на другия.
 • Решение №143/17.02.2020 по дело №2703/2017 12
  Решение №143/17.02.2020 по дело №2703/2017
  Относно обвързаността на въззивния съд от указанията на ВКС, произтичащи от постановеното отменително решение по прилагане и тълкуване на закона.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари