Определение №60152/15.07.2021 по дело №60/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60152

  София, 15.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закритото заседание на четиринадесети юли през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Марков

  ЧЛЕНОВЕ: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  при секретаря ………………………………..……. и с участието на прокурора ………………………….., като изслуша докладваното от съдията Емил Марков т. д. № 60 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид:

  Производството е по реда на чл. 282, ал. 5 ГПК.

  Образувано е по молбата (с вх. № 2909/5.ІV.2021 г.) на „Мюсюлманско Изповедание“ - София /Булстат[ЕИК]/, подадена чрез редовно упълномощен от Главния Мюфтия негов процесуален представител от САК, в която се съдържа искането на тази конфесия за освобождаване на внесената като обезпечение в производството по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК сума в размер на 101 500 лв. /сто и една хиляди и петстотин лева/, като бъдело разпоредено същата да се преведе по служебната с/ка на ЧСИ Г. К. с рег. № 924 на КЧСИ в „Интернешънъл Асет Банк“ АД-София с IBAN: BG68IABG 7479 5000 4558 02 и BIC: IABGBGSF.

  При преценката си досежно основателността на искането, настоящият състав на ВКС, ТК, Първо отделение съобрази следните обстоятелства:

  С определение № 1/14.І.2020 г., постановено от настоящи състав на ВКС, ТК, Второ отделение по делото в производство по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК е било допуснато спиране изпълнението на обжалваното от „Мюсюлманско Изповедание” - София осъдително решение № 2167 на Софийския апелативен съд, ТК, ХV-и с-в, от 11.ІХ.2019 г., постановено по т. д. № 1193/2019 г., вкл. с изричното посочване, че това следва да стане и посредством преустановяване на всички действия по принудително изпълнение, предприети срещу това изповедание по изп. дело № 20199240401339 по описа на ЧСИ Г. К. с рег. № 924 на КЧСИ.

  С постановено в касационното производство по чл. 288 ГПК определение № 19/11.І.2021 г. на ВКС, ТК, Първо отделение, по настоящето т. д. № 60/2020 г., не е било допуснато касационно обжалване на горепосоченото осъдително въззивно решение и така – съгласно чл. 296, т. 3, предл. 1-во ГПК – последното е влязло в сила.

  Видно от служебна справка на счетоводството на ВКС е, че сума в размер на 101 500 лв. /сто и една хиляди и петстотин лева/ е постъпила на дата 10.І.2020 г. по специалната набирателна с/ка на този съд за вещи лица, свидетели, обезпечения, гаранции и др. суми, където се намира и понастоящем.

  Съгласно чл. 282, ал. 5 ГПК, когато е обезпечено изпълнението на присъденото вземане, обезпечението се освобождава, след като искът бъде отхвърлен или производството по същия бъде прекратено. В процесния случай обаче, осъдителния иск на пловдивското „Гамбино“ ООД /ЕИК[ЕИК]/ с правно основание по чл. 99, ал. 1 ЗЗД, във вр. чл. 79, ал. 1 ЗЗД, е бил уважен в размер на внесената като обезпечение сума. Превеждането й по служебната с/ка на съответния ЧСИ /с рег. № 924 на КЧСИ/ не означава освобождаване, а в изпълнение на установеното със сила на пресъдено нещо парично задължение на молителя към търговеца.

  В заключение, с оглед горните данни по делото, в процесния случай по необходимост се налага извод, че настоящата молба на касатора „Мюсюлманско Изповедание“ -София /Булстат[ЕИК]/ е основателна и затова следва да бъде уважена.

  Мотивиран от горното Върховният касационен съд на Републиката, Търговска колегия, Първо отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ДА СЕ ОСВОБОДИ от специалната набирателна с/ка на ВКС за вещи лица, свидетели, обезпечения, гаранции и др. суми внесеното от „Мюсюлманско Изповедание“-София /Булстат[ЕИК]/ обезпечение по реда на чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК в размер на сумата 101 500 лв. (СТО И ЕДНА ХИЛЯДИ И ПЕТСТОТИН ЛЕВА).

  СЪЩАТА ДА СЕ преведе по служебната с/ка на този застраховател ЧСИ с рег. № 924 по КЧСИ Г. К. в „Интернешънъл Асет Банк“ АД – клон „Централен“ в [населено място], с IBAN:

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари