Определение №60151/14.07.2021 по дело №720/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60151

  гр. София, 14.07.2021г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на седми юли през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  изслуша докладваното от съдия Николова т.д. № 720 по описа за 2021г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.307, ал.1 от ГПК.

  Образувано е по молба на „МИ – 1“ ООД за отмяна на влязлото в сила решение № 2522/20.12.2018г. по т.д. № 2523/2017г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI – 8 състав. С него е обявен в несъстоятелност длъжникът „МИ – 1“ ООД; постановено е прекратяване на дейността на предприятието на длъжника; длъжникът е задължен да прибави във фирмата си добавка „в несъстоятелност“; допуснато е обезпечение чрез налагане на обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника; производството по делото е спряно на основание чл.632, ал.1 вр. ал.5 от ТЗ; указано е на кредиторите и на длъжника, че на основание чл.632, ал.2 от ТЗ спряното производство може да бъде възобновено в срок от една година от вписването на решението в Търговския регистър по молба на кредитор или на длъжника, при условие че бъде удостоверено наличие на достатъчно имущество на длъжника или при представяне на доказателства за предплащане на сумата от 4 100 лв., необходима за покриване на началните разноски в производството по несъстоятелност; указано е на кредиторите и на длъжника, че ако в срок от една година от вписването на решението в Търговския регистър не бъде поискано възобновяване на производството, производството по несъстоятелност ще бъде прекратено и ще бъде постановено заличаване на длъжника от Търговския регистър, и е отменено насроченото за 05.02.2019г. събрание на кредиторите на „МИ – 1“ ООД.

  В молбата си „МИ – 1“ ООД /н./ излага обстоятелства за наличието на основанието за отмяна по чл.303, ал.1, т.1 от ГПК, евентуално – на основанието по чл.303, ал.1, т.3 от ГПК. По отношение на основанието по чл.303, ал.1, т.1 от ГПК твърди наличието на нови обстоятелства, изразяващи се в липсата на открито производство по несъстоятелност, предвид постановеното от Софийски апелативен съд решение №1019/19.05.2020г. по в.т.д. №5027/2018г., с което е отменено решение №1658/07.08.2018г. по т.д. №2523/2017г. на Софийски градски съд за обявяване неплатежоспособността на „МИ – 1“ ООД и откриване на производството по несъстоятелност. Основанието по чл.303, ал.1, т.3 от ГПК обосновава с твърдението, че атакуваното решение е правно основано на отмененото решение № 1658/07.08.2018г. по т.д. №2523/2017г. на Софийски градски съд. В допълнение, сочи наличието на решение №1467/29.09.2020г. по т.д.н. № 2251/2020г. на Софийски апелативен съд, с което е отменено третото по ред решение, постановено по т.д. №2523/2017г. на Софийски градски съд - решение № 792 от 08.06.2020г., с което е възобновено производството по несъстоятелност, прекратени са правомощията на органите на управление на „МИ – 1“ ООД, длъжникът е лишен от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността, постановено е започването на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество и е свикано събрание на кредиторите. Предвид горното моли решение №2522/20.12.2018г. по т.д. №2523/2017г. на Софийски градски съд да бъде отменено.

  Ответникът по молбата Елена Михайлов като ЕТ „Металик – Иван Михайлов – Елена Михайлов“ изразява становище, че молбата за отмяна е основателна, предвид настъпилата след постановяване на решението фактическа обстановка. Моли същата да бъде уважена.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, след като извърши проверка за допустимост на молбата за отмяна съгласно чл.307 ал.1 от ГПК, констатира, че молбата е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане.

  Съгласно дадените в ТР №7/2014г. от 31.07.2017г. по тълк. д. №7/2014г. на ОСГТК на ВКС разяснения производството по чл.303 – чл.309 от ГПК е извъниинстанционно производство за контрол по отношение на неправилни съдебни решения. Извънредният характер на производството

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари