Решение №60148/11.01.2022 по дело №679/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №60448/12.07.2021 по дело №679/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос
За конституционносъобразността на материалноправна норма, на която е придадено обратно действие.
Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в публично заседание на осми ноември през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тотка Калчева

ЧЛЕНОВЕ:
Вероника Николова, Мадлена Желева

при секретаря Валерия Методиева, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д.№ 679 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Дом Стара планина“ АД, с. Драгижево, общ.Л., срещу решение № 2639/29.11.2019г., постановено по т.д. № 1136/2018г. от Софийски апелативен съд, в частта, с която след частична отмяна на решение № 2410/18.12.2017г. по т.д. № 1427/2017г. на Софийски градски съд са обявени за недействителни по отношение на кредиторите на масата на несъстоятелността на „Корпоративна търговска банка“ АД /н./ поради противоречие с чл.59, ал.5 ЗБН: прихващане за сумата 348 000 лв., извършено от касатора с изявление с вх. № 9736/24.10.2014 г. и уточнено с изявление с вх. № 11579/11.11.2014 г., както и прихващане за сумата 20 099 лв., извършено с изявление с вх. № 9736/24.10.2014 г., по иск, предявен от А. Н. Д. и К. Х. М. в качеството им на синдици на „КТБ“ АД /н./ срещу „Дом Стара планина“ АД. С решението са оставени без разглеждане предявените от синдиците на „КТБ“ АД /н./ евентуални искове за обявяване за относително недействителни на същите прихващания на основание чл.59, ал.3 ЗБН.

Касаторът поддържа, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон. Излага съображения, че приложимата норма на чл.59, ал.5 ЗБН е тази в редакцията й преди изменението с ДВ, бр.98/2014г. Моли решението да се отмени и исковете да се отхвърлят. Претендира разноски.

Ответникът - синдиците на „КТБ“ АД /н./ оспорва жалбата. Счита, че следва да се приложи нормата на чл.59, ал.5 ЗБН в редакция от ДВ, бр.98/2014г., като в употребения термин „длъжник“ законодателят е визирал длъжниците на банката, а не банката в производство по несъстоятелност. Моли решението да се остави в сила или след отмяна делото да се върне на въззивния съд за произнасяне по евентуалните искове по чл.59, ал.3 ЗБН.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, І отделение констатира следното:

За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел, че на 22.12.2009г. между „КТБ“ АД и „М И Б“ ООД, чийто правоприемник е касатора, е сключен договор за банков кредит. Договорът е ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

  • Решение ои чл. 290 ГПК
    Решение №60168/17.01.2022 по дело №1317/2020
    Коя е приложимата редакция на чл. 59, ал. 5 ЗБН към прихващанията, извършени преди изменението със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2014г. /ДВ, бр.98 от 21.11.2014г./, вр. с §8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари