Решение №60148/13.07.2021 по дело №3684/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №120/19.02.2021 по дело №3684/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпроси

1. Задължава ли разпоредбата на чл. 124 ТЗ съдружниците в ООД да осигуряват парични средства за развиване на търговската дейност на дружеството?

2. Съществува ли вземане за неоснователно обогатяване на съдружник в ООД, възникващо от обслужване на отпуснат на съдружник по решение на Общото събрание банков кредит, когато с отпуснатите средства дружеството е придобило собственост върху недвижим имот и се е задължило като ипотекарен длъжник за вземанията на банката по договора за кредит към съдружника?

3. Ако такова вземане съществува, от кой момент започва да тече погасителна давност за него – от момента на придобиване на собствеността от дружеството върху имота с отпуснатите средства от кредита, респективно от ипотекирането му за обезпечение на задълженията на съдружника към банката или от момента на погасяване на всяка месечна вноска по кредита от съдружника?

Отговори
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в открито заседание на осми юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 3684 по описа за 2020г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.290 от ГПК.

История на спора

Касационно обжалване е допуснато с определение № 120 от 19.02.2021г. по касационната жалба на С. С. С. от [населено място], чрез процесуалният представител адвокат С. против въззивно решение № 1306 от 22.06.2020г. по в.гр.д. № 4339 по описа за 2019г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 4056 от 5.06.2019г. по гр.д. № 15597/2017г. на СГС като е отхвърлен иска му срещу „Активи С и С“ ООД гр. София, с правно основание чл.59 ЗЗД, за заплащане на сумата от 100 000лв., част от сумата 250 441.83лв., с която неоснователно се е обогатило в резултат на незаплатени месечни анюитетни вноски по договор за предоставяне на ипотечен кредит от 25.03.2008г., за периода 1.11.2012г. до 30.11.2017г., ведно със законната лихва, считано от 30.11.2017г., като са присъдени разноски.

Касационни въпроси

Касационното обжалване е допуснато по три въпроса: Задължава ли разпоредбата на чл.124 ТЗ съдружниците в ООД да осигуряват парични средства за развиване на търговската дейност на дружеството?, Съществува ли вземане за неоснователно обогатяване на съдружник в ООД, възникващо от обслужване на отпуснат по решение на Общото събрание банков кредит, когато с отпуснатите средства дружеството е придобило собственост върху недвижим имот и се е задължило като ипотекарен длъжник за вземанията на банката по договора за кредит и за началния момент на погасителната давност за това вземане.

Мотиви

В проведеното съдебно заседание страните не се явяват, но се представляват. Изразеното от процесуалния представител на касатора становище е за основателност на касационната жалба. Счита, че нормата на чл.124 ТЗ не обуславя годно основание за разместване на имуществени права, защото всички посочени в нея задължения на съдружника /без това за заплащане дялова вноска/ са неимуществени. Липсата на законово задължение за финансиране следва и от същността на дружеството с ограничена отговорност, при което участието и ангажираността на съдружниците в капитала и в дейността на дружеството са ограничени. Позовава се на решение по т.д.№ 860/2010г. на ІІ т.о. Предявеният иск с правно основание чл.59 ЗЗД счита за основателен, поради наличие на обедняване и обогатяване, като корелацията между двете произтича от общ факт – едновременното отпускане на банков кредит на съдружник, съгласно взетото от ОС решение и задължаването на дружеството като ипотекарен длъжник със закупения от него имот до окончателното връщане на отпуснатите от банката средства, ведно с лихвите и таксите по кредита. Изискуемостта на вземането възниква от датата на погасяване на всяка месечна вноска по кредита. Обогатяването на дружеството за сметка на съдружника не настъпва с получаването на покупната цена на имота, а от последвалото през годините спестяване на разходи по обслужване на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари