Решение №60148/22.06.2021 по дело №3531/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №108/25.02.2021 по дело №3531/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Съставлява ли имуществена вреда събраната принудително от частен съдебен изпълнител парична сума от имуществото на лице, което е било конституирано като длъжник в изпълнителното производство само въз основа на договор за встъпване в дълг, т.е. без изпълнително основание?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на седми юни, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

Председател:
ВАСИЛКА ИЛИЕВА

Членове:
ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ, ЕРИК ВАСИЛЕВ

при участието на секретаря Ани Давидова като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр.д.№ 3531 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано по касационна жалба на „КЕЙПИАР ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД, представлявано от управителя Ю. Т., чрез адвокат В. Г. от АК-Варна срещу решение № 1013 от 30.04.2020 г. по в.гр.д. № 2158/2019 г. на Апелативен съд София, с което се отменя решение № 808 от 04.02.2019 г. по гр.д. № 3102/2017 г. на Софийски градски съд и е отхвърлен частично предявеният иск на „КЕЙПИАР ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД против ЧСИ И. Т. Ч., на основание чл.74 ЗЧСИ, за сумата 25 000 евро, представляваща част от обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 807,50 евро, причинени от незаконосъобразни изпълнителни действия на частния съдебен изпълнител.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато по материалноправния въпрос: Съставлява ли имуществена вреда събраната принудително от частен съдебен изпълнител парична сума от имуществото на лице, което е било конституирано като длъжник в изпълнителното производство само въз основа на договор за встъпване в дълг, т.е. без изпълнително основание?.

Мотиви

Както е изяснено в практиката на Върховния касационен съд решение № 196/20.07.2012 г. по гр.д.№ 1555/2011 г., ІІІ г.о. и решение № 43/28.05.2019 г. по гр.д.№ 2474/2018 г., ІV г.о., частните съдебни изпълнители дължат обезщетение за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането. Пряка означава, че увреденият не би претърпял вредите, ако не бе незаконосъобразното действие или бездействие на частния съдебен изпълнител, тъй като преки са само тези вреди, които са типична, нормално настъпваща и необходима последица от вредоносния резултат, т.е. които са адекватно следствие от увреждането. При иск предявен на основание чл.74, ал.1 ЗЧСИ отговорността ще е налице, когато има неправомерни действия на ЧСИ, настъпила вреда, причинена при изпълнение на дейността на ЧСИ и причинна връзка. Съдът по деликтния иск преценява процесуалната законосъобразност на действията и бездействията на съдебния изпълнител. Принудителното изпълнение е процесуално законосъобразно, когато изпълняемото вземане е удостоверено в изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на принудително изпълнение и са спазени другите изисквания на процесуалния закон. Противоправността, която е елемент от фактическия състав на вземането за обезщетение, се състои в процесуалната незаконосъобразност на действието или бездействието на съдебния изпълнител. За възникване на отговорността на ЧСИ законът не предвижда обвързаност със събираемостта на вземането.

В допълнение на поставения въпрос следва да се посочи, че съдебният изпълнител е обвързан от субективните предели на изпълнителния лист, въз основа на който е образувано изпълнителното производство, поради което извършените изпълнителни действия без изпълнително основание, т.е. при липсата на акт, подлежащ на принудително изпълнение, е нарушение на закона и основание да се ангажира неговата отговорност за вреди. Ето защо, когато едно лице е конституирано като длъжник в изпълнителното производство, без изпълнителен титул срещу него, събраната принудително парична сума от имуществото на това лице съставлява вреда, за която отговаря съдебният изпълнител.

С оглед дадения отговор на въпроса, настоящият състав на Върховния касационен съд намира оплакванията в касационната жалба за основателни. Въззивният съд правилно е приел, че отговорността за вреди по чл.74 ЗЧСИ може да се ангажира само след констатирана материална и/или процесуална незаконосъобразност на действията или бездействията на частния съдебен изпълнител, както и връзката им с настъпилите неблагоприятни последици на засегнатата от принудителното изпълнение страна. Също така обосновано съдът е приел, че встъпването

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари