Решение №60148/22.11.2021 по дело №1186/2021

Спорът е допуснат до касация с Определение №60271/21.06.2021 по дело №1186/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За съществуващите енергийни обекти към влизане в сила на ЗЕЕЕ, чл. 60, ал. 2, т. 1 ЗЕЕЕ установява ли винаги законов сервитут, или той е правна възможност, която възниква само при спазване на законовите изисквания за изграждането му и нормите за безопасност?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в съдебно заседание на 16 ноември две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

при участието на секретаря Даниела Никова и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА гр.дело 1186 / 2021 година

Производството е по чл. 290 ГПК

История на спора

С определение № 60271 от 21.06.2021 г. по касационна жалба, подадена от А. М. А. и Н. О. М. е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 260099 от 24.11.2020 г. по гр.д.№ 437/2020 г. на Софийски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 73 / 17.02.2020 г. по гр.д. № 733 / 2015 г. на РС - Сливница, с което са отхвърлени предявените от касаторите искове с правно основание чл. 109 ЗС и чл. 59, ал. 1 ЗЗД да бъде осъдено „ЧЕЗ Разпределение.България.“ АД да прекрати неоснователните си действия, пречещи на касаторите да ползват собствения си недвижим имот, представляващ УПИ ....,... в кв. ... по ПУП [населено място], Софийска област с площ от 775 кв.м., като премахне за своя сметка намиращите се в имота на ищците два електрически стълба и за заплащане на сумата от 2 500 лв., представляваща обезщетение за лишаването на ищците от ползване на имота, /евентуално на частта от него, заемана от електрическите стълбове/ за периода 14.12.2012 г. – 14.12.2015 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от предявяване на исковете до окончателното изплащане.

В касационната жалба се прави оплакване за неправилност на решението поради противоречие с материалния закон, тъй като е следвало да се съобразят изискванията за строителни книжа за изграждане на енергиен обект, предвидени в пар.185-186 ППЗПИНМ и в пар. 259-261 ППЗПИНМ. Твърди се необоснованост на извода за възникнал сервитут, защото не е установено точно кога са поставени стълбовете в имота им и, че поставянето им съставлява търпим строеж по смисъла на пар. 16 ДР ЗУТ.

Ответното дружество оспорва жалбата и доводите в нея. Счита, че е безспорно доказано че процесните стълбове, които са част от електроснабдителната мрежа са поставени преди 1983 г., че фактическият състав за възникване на сервитут не включва изискване за законосъобразност на изграждането на обекта. Позовава се на установения в ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №60271/21.06.2021 по дело №1186/2021 3
  Определение №60271/21.06.2021 по дело №1186/2021
  За съществуващите енергийни обекти към влизане в сила на ЗЕЕЕ, чл. 60, ал. 2, т. 1 ЗЕЕ установява ли се винаги законов сервитут, или той е правна възможност, която възниква само при спазване на законовите изисквания за изграждането му и нормите за безопасност?
 • Решение
  Решение № 454 от 14.12.2012 г. по гр. д. № 467/2012 г.
  Дали във всички случаи енергиен обект се ползва със законово определен сервитут и конкретно възниква ли такъв и в случаите, когато се нарушават строителни правила и норми за изграждане на обекта, за отстояние и за безопасност ?
 • Решение
  Решение № 20 от 12.04.2010 г. по гр. д. № 3514/2008 г.
  Относно приложението на чл. 60, ал. 2, т. 1 ЗЕЕЕ /отм./,във връзка с предвидените сервитутни зони около съществуващите енергийни обекти, за правното значение на установената по делото липса на изискуемите се по чл. 22 ППЗЕ – чл. 25 ППЗЕ /отм./документи и на незаконността на строителството при преценката за основателността на…
 • Решение
  Решение № 312 от 10.04.2014 г. по гр. д. № 4055/2013 г.
  Дали за възникване на сервитутно право по чл. 60, ал. 2, т. 1 ЗЕЕЕ /отм./ е от значение енергийният обект да е бил изграден при спазване на всички законови норми към момента на изграждането му?
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 4 от 06.11.2017 г. по тълк. д. № 4/2015 г.
  Как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по искове с правна квалификация чл. 109 ЗС? Подлежат ли на вписване исковите молби по чл. 109 ЗС? Необходимо ли е ищецът по иск с правна квалификация чл. 109 ЗС във всички случаи да доказва, че неоснователното действие на ответника…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари