Решение №60147/12.01.2022 по дело №1534/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №60446/12.07.2021 по дело №1534/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос
Коя е приложимата редакция на разпоредбата на чл.59, ал.5 ЗБН към прихващанията, извършени до влизане в сила на изменението на нормата с § 9 от Закона за изменение и допълнение на държавния бюджет на Република България за 2014г. (обн.ДВ, бр.98/2014г., изменена с бр.22/2018г., бр.12/2021г., обявена за противоконституционна с Решение № 8 на КС на РБ относно началната дата на прилагане 20.06.2014г. – бр.48/2021г.)?
Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в публично заседание на осми ноември през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тотка Калчева

ЧЛЕНОВЕ:
Вероника Николова, Мадлена Желева

при секретаря Валерия Методиева, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д.№ 1534 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Д. С. В., [населено място], срещу решение № 804/15.04.2020г., постановено по т.д.№ 5755/2019г. от Софийски апелативен съд, с което след отмяна на решение № 1386/06.07.2019г. по т.д.№ 1468/2017г. на Софийски градски съд е обявено за недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността на „Корпоративна търговска банка“ АД /н./, [населено място], по иск по чл.59, ал.5 ЗБН, прихващане, извършено с изявление за прихващане с вх.№ 10040/29.10.14г., отправено от Д. С. В. до „КТБ“ АД /н./ с вземане по изявлението за прихващане в размер на 87034,44 лв., която сума е левовата равностойност на 44500 евро, придобито от Д. С. В. чрез цесия, съгласно уведомление вх.№ 10014/29.10.2014г., с което представител на „Дженерис“ АД съобщава на „КТБ“ АД /н./, че с договор за цесия от 20.10.2014г. „Дженерис“ АД е прехвърлило на Д. С. В. свое парично вземане в размер на 87034,44 лв., която сума е левовата равностойност на 44500 евро, и представлява част от вземането по негова депозитна сметка IBAN:BG 80 KORP9220201503301, открита при „КТБ“ АД /н./ съгласно договор № 17313 за индивидуален срочен депозит от 24.01.2009г., както и с уведомление вх.№ 10039/29.10.2014г., подадено от Д. С. В. за извършена цесия от 20.10.2014г., въз основа на която е придобил от „Дженерис“ АД парично вземане в размер на 87034,44 лв., представляваща равностойност в евро на 44500 евро, срещу вземане на „КТБ“ АД /н./ към Д. С. В. по договор за банков кредит в евро от 09.10.2007г., сключен между „КТБ“ АД /н./ като кредитор и Д. С. В. като кредитополучател, като в останалата част по иска по чл.59, ал.3 ЗБН първоинстанционното решение е ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

  • Решение ои чл. 290 ГПК
    Решение №60168/17.01.2022 по дело №1317/2020
    Коя е приложимата редакция на чл. 59, ал. 5 ЗБН към прихващанията, извършени преди изменението със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2014г. /ДВ, бр.98 от 21.11.2014г./, вр. с §8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари