Решение №60147/28.07.2021 по дело №3776/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60147

  гр. София 28.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на седми юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  при участието на секретаря Ани Давидова

  изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  гр. дело № 3776/2020 год.

  Производството е по чл. 290 ГПК.

  С определение е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК касационно обжалване по касационна жалба, подадена от „Енерго - Про Продажби“ АД, чрез адв. В. М., против въззивно решение № 260388/19.08.2020 г., постановено по гр. д. № 1153/2020 г. по описа на Окръжен съд - Варна, с което е потвърдено решение № 603/10.02.2020 г. по гр. д. № 14689/2019 г. по описа на Районен съд - Варна, с което на основание чл. 124, ал. 1 ГПК е прието за установено, че Ж. И. Ж. не дължи на „Енерго - Про Продажби“ АД сумата 12 458,14 лева, представляваща начислена в резултат на извършена корекция на сметката на потребителя стойност на електроенергия за периода от 14.08.2017 г. до 13.08.2018 г. за обект, находящ се в [населено място], [улица], клиентски номер [ЕГН], абонатен номер [ЕГН] и са присъдени съдебни разноски.

  Касационното обжалване е допуснато по обуславящия изхода на делото процесуален въпрос относно правомощията на въззивната инстанция при разрешаването на спора по същество и задълженията й да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства.

  Върховния касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, след като провери заявените с жалбата основания за отмяна на въззивното решение и за да се произнесе по поставения въпрос, съобрази следното:

  Отговорът на поставения въпрос следва да бъде съобразен с трайно установената практика на ВКС, която се споделя от настоящия състав и според която, въззивният съд, като съд по съществото на спора, е длъжен да определи правилно предмета на спора и обстоятелствата, които подлежат на изясняване, след като прецени всички правнорелевантни факти, от които произтича спорното право и да направи свои фактически и правни изводи по делото. Съдът е длъжен да обсъди в тяхната съвкупност всички допустими и относими доказателства, възражения и доводи на страните при спазване правилата на формалната и правната логика, т. е. фактическите му констатации и правните му изводи следва да са обосновани.

  По касационните основания

  В касационната жалба се релевират оплаквания за неправилност и необоснованост на атакуваното решение, иска се отмяната му и отхвърляне на предявения иск. Заявена е претенция за присъждане на разноски.

  Ответната страна Ж. И. Ж. поддържа, че обжалваното решение е правилно. Претендира разноски.

  За да потвърди първоинстанционното решение, въззивният съд е приел, че „Енерго - Про Продажби“ АД не е доказало, че е извършило правомерно и при спазване на всички изисквания едностранна корекция на сметката на ищеца. По делото е установено, че на 13.08.2018 г. е извършена проверка на средството за търговско измерване, отчитащо потреблението в обекта на ищеца, като предвид констатираните показания в регистър 1.8.3 е демонтиран електромера и изпратен за проверка в БИМ. За изготвената метрологична експертиза от БИМ, ГД МИУ - РО В. е съставен КП № 1871/08.08.2019 г., в който е документирано, че е осъществявана външна намеса в тарифната схема на електромера, без осъществяван достъп до вътрешността му; установено е наличие на преминала електроенергия по тарифа ТЗ, която не е визуализирана на дисплея. Електромерът съответства на метрологичните характеристики и изискванията за точност при измерване на електроенергия, но не и на техническите характеристики. Със становище за начисление на електроенергия от 12.08.2019 г. е одобрено начисляването на допълнително количество електроенергия в размер на 66 465 кВтч за периода 14.08.2017 г. - 13.08.2018 г. Корекцията е извършена на основание софтуерното прочитане паметта на средството за търговско измерване. Въз основа на това становище по партидата на абоната е било начислено допълнително количество електроенергия за посочения период в посочения

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари