Разпореждане №60147/10.12.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60147

  гр. София, 10.12. 2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 608648 от 08.12.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК - I поток.

  Частна жалба вх. № 262731/17.11.2021 г. срещу разпореждане № 261964 от 04.11.2021 г. по гр. д. № 225/2018 г. на Районен съд – Поморие, с което е върната молба за отмяна на влязло в сила решение по гр. д. № 225/2018 г. на Районен съд – Поморие:

  1/ подадена e в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК – препис от обжалваното определение е връчен на жалбоподателя на 10.11.2021 г.;

  2/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;

  3/ приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 2 ГПК – пълномощното е подадено по ел. поща и е заверено с квалифициран електронен подпис, като не е извършена служебна проверка за неговата валидност;

  4/ внесена е дължимата държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК – в размер на 15 лв.;

  5/ не е осъществена процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на препис.

  Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 303 и сл. ГПК и следва да бъде върната на администриращия съд за привеждане в съответствие с тях, а именно:

  - да бъде извършена служебна проверка от Районен съд – Поморие за валидността на квалифицирания електронен подпис на адв. П. П., като бъде приложена разпечатка от електронния файл, удостоверяващ валидността на положения квалифициран електронен подпис;

  - ако при проверката в електронната система на съда се установи, че положеният квалифициран електронен подпис не е валиден, или не принадлежи на подателя, или няма такъв, да бъде указано на страната да отстрани констатираните нередовности, като представи пълномощно, заверено с валиден квалифициран електронен подпис или саморъчен подпис или представи пълномощно в оригинал;

  - да бъде връчен препис от частната жалба на насрещната страна – Етажна собственост на „Ф. апартмънтс“ [населено място].

  По изложените съображения, председателят на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Районен съд – Поморие за изпълнение на горните указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари