Решение №60146/15.07.2021 по дело №473/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60146

  гр.София, 15.07.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение, в открито съдебно заседание на трети юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ : БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  при участието на секретаря Стефка Тодорова, като изслуша докладваното от съдията Любка Андонова гр. дело № 473 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 307 ал.2 ГПК вр.чл.303 ал.1 т.3 ГПК.

  Делото е образувано по молба вх.№ 260564/7.1.2020 г, подадена от П. В. Н. от [населено място], чрез процесуалния му представител адв.Т. Т. от АК-Хасково за отмяна на влязлото в сила решение № 1293/5.4.2019 г, по гр.дело № 13062/2018 г на Районен съд-Пловдив, с което е признато за установено, че молителят дължи на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД сумата 620, 54 лв- представляваща стойност на доставена топлинна енергия в периода 1.11.2014 г-30.9.2017 г, ведно с лихва за забава в размер на 140, 88 лв за периода 2.1.2015 г до 5.6.2018 г.

  Молителят излага твърдения, че след влизане в сила на решението на РС-Пловдив на 8.5.2019 г е постановено решение № 15147 по адм.дело № 172/19 г на ВАС, с което е отменено решение от 6.7.2017 г на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, с което считано от 7.4.17 г се утвърждава изменение на пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните цени на електрическата енергия, като едно от дружествата, чието ценообразуване се засяга е именно дружеството „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД.Следователно сумите, които молителят е осъден да заплати на дружеството са недължими.Ценообразуването на доставената топлоенергия е от съществено значение за решаване на спора, приключил с влязло в сила решение.За процесния период е липсвала законова регулация за присъждане на сумите, поради което влязлото в сила съдебно решение следва да бъде отменено, а исковете отхвърлени като неоснователне и недоказан.

  Ответникът по молбата „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД оспорва нейната основателност по съображения, изложени в писмен отговор, депозиран чрез процесуалния му представител юрисконсулт Д. Н..Счита, че не е налице отменителното основание по чл.303 ал.1 т.1 ГПК, тъй като цитираното от молителя решение на ВАС е неотносимо към спора, същото има действие занапред, но не и обратна сила и не се прилага за исковия период.

  С определение № 80 от 18.3.2021 г, постановено по делото молбата за отмяна е приета за процесуално допустима.

  По основателността на молбата за отмяна, която следва да бъде квалифицирана като такава по чл.303 ал.1 т.3 ГПК.

  От данните по делото се установява следното :

  Търговско дружество „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД [населено място] е предявило срещу П. В. Н. иск по чл.422 вр.чл.415 ГПК вр.чл.79 ал.1 и чл.86 ал.1 ЗЗД.Претендира сумата 620, 54 лв, представляваща потребена и начислена топлинна енергия в периода 1.11.2014 г-30.9.2017 г за обект в [населено място] , на [улица], апартамент 16, както и лихва за забава върху претендираната главница в размер на 143, 77 лв за периода 2.1.2015 г-5.6.2018 г.С влязлото в сила решение е прието, че ищецът има качеството на енергийно предприятие по смисъла на чл.126 ал.1 и чл.129 от Закона за енергетиката и притежава лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, а ответникът има качеството на потребител на топлинна енергия и като такъв е длъжен да заплаща ежемесечно дължимите суми за доставянето й, съгласно чл.34 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди.От приетото по делото неоспорено заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза се установява, че количеството топлоенергия, разпределено в имота на ответника през исковия период е 6,48585 MWh, като няма разлика между количеството топлоенергия, разпределено от топлинния счетоводител и това изчислено от „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД.Начинът на начисляването съответства на специалната методика, уреждаща разпределението и начисляването на топлинната енергия.Въз основа на приетото като неоспорено заключение на експертизата и събраните писмени доказателства, съдът е приел, че предявените искове са основателни и са уважени изцяло.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари