Решение №60146/15.07.2021 по дело №3300/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  5

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60146

  гр. София, 15.07.2021 година

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, трето отделение в съдебно заседание на трети юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: 1. АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

  2. ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

  при участието на секретаря Албена Рибарска като изслуша докладваното от съдия Владимиров гр. дело № 3300/2020 година по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 290 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от Енерго – Про Продажби” АД с ЕИК[ЕИК] и седалище гр. Варна, чрез адв. Банков против решение № 260281 от 06.08.2020 г. по гр. д. № 1107/2020 г. на Окръжен съд – Варна.

  В жалбата се правят оплаквания за неправилност на въззивното решение като постановено в нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост.

  Ответниците М. И. Д. и Д. И. К., чрез общия им пълномощник адв. Г. оспорват касационната жалба и я считат за неоснователна.

  С въззивното решение, предмет на касационна проверка, е потвърдено решение № 45/28.02.2020 г. по гр. д. № 749/2019 г. на Районен съд – Девня за уважаване на предявения от ищцата С. М. И. (починала в хода на производството и заместена по реда на чл. 227 ГПК от синовете й М. И. Д. и Д. И. К.) против „Енерго - Про Продажби” АД със седалище [населено място] отрицателен установителен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК като е прието за установено в отношенията между страните, че ищцата не дължи на дружеството сумата от 9 139. 32 лв., представляваща стойността на начислена въз основа на извършена корекция на сметка на потребителя доставена и незаплатена електрическа енергия за периода от 02.04.2017 г. до 01.04.2018 г. за обект по партида с клиентски № [ЕГН] и абонатен № [ЕГН] с адрес на потребление: [населено място], [улица], за която е издадена фактура № [ЕГН] от 10.05.2019 г. и са присъдени разноски.

  За да постановил обжалвания резултат въззивният съд е приел, че страните се намират в правоотношение, произтичащо от договор за продажба на ел. енергия, по силата на което ответникът се задължил да доставя на ищеца (клиент за обект с посочения по-горе абонатен номер) такава срещу насрещното задължение да се заплаща цената й, вкл. за процесния период. Посочил е, че на 01.04.2018 г. дружеството е извършило проверка на измервателния уред, ползван за обекта на ищеца, резултатите от която са обективирани в съставен констативен протокол. Отразено е, че електромерът е демонтиран, пломбиран и изпратен за проверка. При осъществената метрологична експертиза на средство за измерване е изготвен констативен протокол от 02.05.2019 г. на Български институт по метрология, според данните от който при софтуерното четене на измервателния уред е установена намеса в тарифната му схема. Констатирано е, че действително потребената и преминала през средството за търговско измерване (СТИ) ел. енергия е разпределена и върху невизуализираната на дисплея тарифа 15.8.4, както и че устройството съответства на метрологичните характеристики и отговаря на изискванията за точност при измерване на ел. енергия, но не съответства на техническите характеристики. В мотивите на обжалваното решение е изтъкнато, че в резултат на така констатираната намеса в уреда електроразпределителното дружество е приело да е възникнало основание за корекция в отчетената стойност на потребената ел. енергия за исковия период, поради което същата е преизчислена, като е одобрено начисляването на допълнително количество ел. енергия за този период, за което клиентът е надлежно уведомен и е издадена фактура за задължението. Установено е също от заключението на назначената по делото съдебно-техническа експертиза, че към датата на проверката въпросният електромер е бил в срок на метрологична годност, както и че натрупаната в скрития регистър ел. енергия е преминала през електромера на абоната и е потребена. Посочено е също, че констатациите на експерта не сочат на данни за вмешателство върху измервателната схема, към която е включено процесното СТИ. Вмешателството според вещото лице

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари