Решение №60145/15.07.2021 по дело №3089/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  6

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60145

  гр. София, 15.07.2021 година

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, трето отделение в съдебно заседание на трети юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: 1. АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

  2. ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

  при участието на секретаря Албена Рибарска като изслуша докладваното от съдия Владимиров гр. дело № 3089/2020 година по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 290 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Енерго – Про Продажби” АД с ЕИК[ЕИК] и седалище гр. Варна, чрез адв. Г. против решение № 116 от 01.07.2020 г. по гр. д. № 35/2020 г. на Окръжен съд – Шумен. Излагат се оплаквания за неправилност на въззивното решение като постановено в нарушение на материалния закон и необоснованост. В съдебно заседание чрез пълномощника си адв. Г. страната поддържа жалбата.

  Ответникът Р. А. С., чрез адв. Н. – Т. оспорва жалбата. Претендира разноски.

  Предмет на жалба е горепосоченото въззивно решение, с което след отмяна на решение № 971 от 23.10.2019 г. по гр. д. № 1539/2019 г. на Районен съд – Шумен е уважен предявеният от ищеца Р. А. С. против „Енерго - Про Продажби” АД със седалище [населено място] отрицателен установителен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК и е прието за установено в отношенията между страните, че ищецът не дължи на дружеството сумата от 5 626. 33 лв., представляваща стойността на начислена въз основа на извършена корекция на сметка на потребителя доставена и незаплатена електрическа енергия за периода от 21.03.2017 г. до 20.03.2018 г. за обект по партида с клиентски № [ЕГН] и абонатен № [ЕГН] с адрес на потребление: [населено място], [улица], за която е издадена фактура № [ЕГН] от 30.04.2019 г. и са присъдени разноски.

  Въззивният съд е постановил обжалвания правен резултат като е приел, че страните се намират в правоотношение, произтичащо от договор за продажба на ел. енергия, по силата на което ответникът се задължил да доставя на ищеца (клиент за обект с посочения по-горе абонатен номер) такава срещу насрещното задължение да се заплаща цената й, вкл. за процесния период. Посочил е, че на 20.03.2018 г. дружеството е извършило проверка на измервателния уред, ползван за обекта на ищеца, резултатите от която са обективирани в съставен констативен протокол. Отразено е, че електромерът е демонтиран за експертиза и подменен с нов. При осъществената метрологична експертиза на средство за измерване е изготвен констативен протокол от 16.04.2019 г. на Български институт по метрология, данните от който сочат на липса на механични дефекти на кутията, на клемите и клемния блок на електромера. Съставът е посочил, че горното експертно изследване е установило при софтуерното четене на измервателния уред да е налице външна намеса в тарифната му схема и преминала ел. енергия на тарифа 15.8.3 и тарифа 15.8.4, която не е визуализирана на дисплея. В мотивите на обжалваното решение е изтъкнато, че в резултат на така констатираната намеса в уреда, за което клиентът е надлежно уведомен, електроразпределителното дружество е приело да е възникнало основание за корекция в отчетената стойност на потребената ел. енергия за исковия период, поради което същата е преизчислена, като е одобрено начисляването на допълнително количество ел. енергия за този период и е издадена фактура за задължението. Установено е също от заключението на назначената по делото съдебно-техническа експертиза, че въпросният електромер е преминал първоначална метрологична проверка и има такава годност до 2022 г., както и наличие на неправомерно вмешателство върху средството за търговско измерване (СТИ), която интервенция (софтуерна) е възможна без да се отваря същото, в резултат на което част от преминалата през него ел. енергия се натрупва (отчита) в невидимия на дисплея регистър 15.8.3 и 15.8.4. Посочено е, че изчисленията по корекционната процедура са извършени аритметично точно и там определеното количество ел. енергия може да бъде доставено до обекта на абоната съобразно пропускателните възможностите на присъединителните

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари