Решение №60144/2021/25.01.2022 по дело №491/2020


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно дейността на въззивната инстанция като инстанция по същество на спора и задължението на въззивния съд да се произнесе със самостоятелни мотиви по поддържаните от страните доводи и възражения в рамките на очертания пред него от въззивната жалба предмет на спора.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в съдебно заседание на десети ноември, две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА, РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

при участието на секретаря Славия Тодорова изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 491/2020г.

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба вх.№11130/05.12.2019г., на Й. Л. С. чрез пълномощника й адвокат Е. К. - П., срещу въззивно решение №375/25.10.2019г. по гр.д.№ 517/2019г. на Окръжен съд – Пазарджик в частта, с която са отхвърлени предявените от нея срещу З. Л. С. и Н. И. С. искове по чл.108 ЗС и са уважени предявените от ответника З. Л. С. срещу нея инцидентен установителен и насрещен иск по реда на чл.124,ал.1 ГПК. Касаторът сочи неправилно прилагане на материалния закон, необоснованост и съществени нарушения на съдопроизводствените правила – основания за отмяна по чл.281,т.3 ГПК.

Ответниците по касация З. Л. С. и Н. И. С., [населено място], [община], считат, че касационната жалба е неоснователна. Претендират присъждане на разноски за настоящата инстанция.

Касационен въпрос

С определение №122/02.04.2020г. на основание чл.280,ал.1,т.1 ГПК е допуснато касационно обжалване на въззивното решение за проверка на съответствието му с практиката на ВКС по обобщените въпроси относно дейността на въззивната инстанция като инстанция по същество на спора и задължението на въззивния съд да се произнесе със самостоятелни мотиви по поддържаните от страните доводи и възражения в рамките на очертания пред него от въззивната жалба предмет на спора. Прието е, че въпросите са относими към поддържаните от ищцата доводи за прилагане разпоредбата на чл.92 ЗС по отношение на процесния втори етаж от жилищната сграда, както и относно приложението на пар. 127 ПЗР ЗИД ЗУТ и пар. 16 ПР ЗУТ с оглед момента на построяване на процесната сграда.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о., след проверка на заявените в касационната жалба основания за отмяна на решението, приема следното:

С въззивното решение е потвърдено решение № 170/2019г. по гр.д.№2/2018г. на Районен съд – Пазарджик. С последното по иск с правно основание чл.108 ЗС, предявен от Й. С. против З. Л. С. и ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1 от 09.12.2013 по тълк. д. № 1/2013
  Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №202/25.01.2018 по дело №1826/2016
  За задължението на въззивната инстанция да обсъди, както всички доказателства по делото и то в тяхната взаимна връзка, така и всички доводи на страните от значение за правния спор.
 • Решение
  Решение № 233 от 27.11.2012 г. по гр. д. № 195/2012 г.
  Относно възможността за придобиване право на собственост върху обект, който е незаконно построен.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 129 от 22.07.2014 г. по гр. д. № 4880/2013 г.
  Относно правното значение в производството по иск по чл. 109 ЗС на обстоятелството дали един строеж е със статут на търпимост по смисъла на пар. 16, ал. 1 ПЗР на ЗУТ.
 • Решение
  Решение № 74 от 09.07.2014 г. по гр. д. № 6580/2013 г.
  Незаконните, но търпими строежи в съсобствен имот ограничават ли и смущават ли пълноценното му ползване от останалите съсобственици?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 280 от 06.12.2016 г. по гр. д. № 2394/2013 г.
  Mоже ли незаконен строеж да бъде обект на прехвърлителна сделка?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 120 от 22.10.2014 г. по гр. д. № 2928/2014 г.
  Относно прехвърлителното действие на разпореждането с идеалните части от дворното място и по отношение на построените без учредено право на строеж от останалите съсобственици сгради в груб строеж, независимо от изричното му изключване като предмет на сделката, е разрешен от въззивния съд в противоречие с представеното решение на ВКС.
 • Решение
  Решение № 183 от 18.06.2012 г. по гр. д. № 88/2012 г.
  Има ли конститутивен ефект вписването на декларацията по чл. 56, ал. 2 и ал. 3 З./отм./ ? Следва ли да се приеме,че постройките, извършени в един имот,са предмет на извършено разпореждане,ако при прехвърлянето на земята те не са били изрично изключени от разпореждането ?

Цитирано в


Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари