Решение №60144/08.07.2021 по дело №3059/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60144

  гр. София, 08.07.2021 година

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, трето отделение в съдебно заседание на трети юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: 1. АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

  2. ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

  при участието на секретаря Албена Рибарска като изслуша докладваното от съдия Владимиров гр. дело № 3059/2020 година по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 290 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Енерго – Про Продажби” АД с ЕИК[ЕИК] и седалище [населено място], чрез адв. М. против решение № 260020 от 02.07.2020 г. по гр. д. № 433/2020 г. на Окръжен съд – Варна.

  Ответникът С. Б. С., чрез адв. Г. изразява становище за неоснователност на касационната жалба. Претендира разноски.

  С въззивното решение, предмет на касационна проверка, е потвърдено решение № 68/07.01.2020 г. по гр. д. № 11311/2019 г. на Районен съд - Варна за уважаване на предявения от С. Б. С. против „Енерго - Про Продажби” АД със седалище [населено място] отрицателен установителен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК като е прието за установено в отношенията между страните, че ищецът не дължи на дружеството сумата от 5 759. 98 лв., представляваща стойността на начислена въз основа на извършена корекция на сметка на потребителя доставена и незаплатена електрическа енергия за периода от 03.07.2017 г. до 02.07.2018 г. за обект по партида с клиентски № [ЕГН] и абонатен № [ЕГН] с адрес на потребление адрес: [населено място], [улица], ет. .., ап. .. и са присъдени разноски.

  Делото е образувано по исковата молба на С. Б. С. против „Енерго – Про Продажби” АД за установяване недължимост на вземане от 5 759. 98 лв., представляващо коригирана стойност на потребена и незаплатена от абоната ел. енергия за периода от 29.03.2018 г. до 28.03.2019 г. за обект с адрес на потребление адрес: [населено място], [улица], ет. 4, ап.12. Това е било спорното право, отричано от ищеца и индивидуализирано с основанието и петитума на исковата молба.

  С определение № 146 от 09.03.2021 г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 2, предл. 2 ГПК, за да се провери налице ли е вероятна недопустимост на съдебния акт.

  Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 2 ГПК, регламентираща едно от основните начала на гражданския процес - диспозитивното, предметът на делото и обемът на дължимата защита и съдействие се определят от страните. От посочения принцип следва, че съдът е длъжен да разгледа само иска, с който е сезиран. Индивидуализацията на иска се осъществява чрез изложените в обстоятелствената част на исковата молба твърдения и заявения в нея петитум (искане). Предвид на това, когато съдът се произнесе извън заявеният предмет на делото и обем на търсена защита – т.е. по непредявен иск, неговото решение е недопустимо. Произнасяне по непредявен иск е налице, когато съдът признае или отрече право, което се поражда от различен фактически състав, който не се твърди в исковата молба или по искане, различно от това, с което по надлежен ред е сезиран.

  Настоящият състав намира, че обжалваното въззивно решение е недопустимо като постановено извън предмета на спора, с който съдът е сезиран.

  Предявеният в случая отрицателен установителен иск се е основавал на правопораждащи юридически факти и при искане (петитум) различни от тези, по които са се произнесли съдилищата – първоинстанционен и въззивен. Част от индивидуализацията на отричаното с иска вземане включва като необходимо свое съдържание и периодът от време, за което е било начислено. След като ищецът е претендирал несъществуване на вземане на ответника за периода от 29.03.2018 г. до 28.03.2019 г. за посочения обект на потребление и не е допуснато изменение на претенцията, съдът е бил длъжен да даде защита - санкция в рамките на този предмет, очертан в исковата молба. Вместо това въззивният съд се е произнесъл

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари