Решение №60143/28.07.2021 по дело №3830/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №188/17.03.2021 по дело №3830/2020


Класификация


Анотация

Въпрос

Задължителни необходими другари на страната на ответника ли са обезпеченият кредитор и неговият длъжник (респ. – техните универсални правоприемници) в производството по предявен от трето лице, ипотекирало свой имот, отрицателен установителен иск, че ипотечното право, учредено от ищеца в полза на обезпечения (ипотекарния) кредитор, е погасено поради погасяване на обезпеченото задължение, респ. – на насрещното му обезпечено вземане?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на трети юни през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, ЛЮБКА АНДОНОВА

при участието на секретаря Стефка Тодорова, като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело № 3830 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на ответника по делото „Стал 2007“ ЕООД срещу решение № 952/30.04.2020 г., постановено по възз. гр. дело № 5227/2018 г. на Софийския апелативен съд (САС). С обжалваното въззивно решение, като е потвърдено първоинстанционното решение № 2582/24.04.2018 г. по гр. дело № 3662/2016 г. на Софийския градски съд (СГС), е признато за установено по предявения от К. М. М. и С. Х. М. срещу дружеството-жалбоподател, иск по чл. 124, ал. 1 от ГПК, че учреденото в полза на последното от ищците, ипотечно право, произтичащо от нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 149/27.06.2008 г., том *, рег. № ****, нот. дело № 135/2008 г. на нотариус с рег. № ***, вписан в Службата по вписванията – [населено място] с вх. № 672300/27.06.2008 г. – акт № **, том № **, не съществува поради погасяване по давност на обезпеченото задължение, произтичащо от нотариалния акт и договор за заем от 26.06.2008 г., сключен между ответното дружество-касатор като заемодател и Й. К. М. като заемополучател; постановено е и заличаване на ипотеката, обективирана в горепосочения нотариален акт; в тежест на касатора са възложени разноските и държавната такса по делото.

В касационната жалба на ответното дружество се излагат оплаквания и съображения за процесуална недопустимост, евентуално – за неправилност на обжалваното въззивно решение – касационни основания по чл. 281 ГПК, т. 2 и т. 3. Доводите за недопустимост са следните: Позовавайки се на разпоредбите на чл. 26 ГПК, ал. 2 и ал. 4, касаторът поддържа, че заедно (наред) с него, в качеството му на обезпечен кредитор, по делото е следвало да се конституира като страна – ответник по предявения иск, още и Е. Й. М. – единствена наследница на заемополучателя Й. К. М.. В тази връзка се поддържа, че съдебното решение следва да бъде еднакво за страните по материалното правоотношение, които имат качеството на необходими другари по смисъла на чл. 216, ал. 2 от ГПК, и тяхната процесуална легитимация е съвместна, за което касационната инстанция (съдът) следи служебно. За това свое становище жалбоподателят се позовава на решение № 153/29.12.2016 г. по търг. дело № 896/2015 г. на ІІ-ро търг. отд. на ВКС. В касационната жалба се поддържа също, че след като съдът не е конституирал като страна по делото лицето, чиито права са упражнени съгласно чл. 151 от ЗЗД, във вр. с чл. 26, ал. 2 от ГПК, и двете съдебни инстанции (първата и въззивната) са постановили недопустими съдебни решения. В откритото съдебно заседание и с представената в него писмена защита дружеството-жалбоподател изменя становището си, като отново поддържа, че наследницата на главния длъжник (заемополучателя) е необходим другар, но не на него (ответника по иска), а на ищците по делото, като в тази връзка излага подробни съображения. В писмените бележки се поддържа и че независимо от нарушаване изискването за участие на длъжника (респ. наследницата му) в настоящия процес, не е необходимо обезсилване на решенията на инстанциите по същество, тъй като със съдебна спогодба, постигната по гр. дело № 5892/2016 г.,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари