Определение №60143/12.07.2021 по дело №1559/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  4

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60143

  гр. София, 12.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на пети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. № 1559 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на А. В. Х. срещу решение № 4839 от 28. 06. 2019 г. по гр. д. № 4906/2017 г. на Софийски градски съд, ГО, ІV „В“ въззивен състав в частта, с която след частична отмяна и частично потвърждаване на решение от 31. 10. 2016 г. по гр. д. № 57174/2015 г. на Софийски районен съд, ІІІ ГО, 140 състав са отхвърлени предявените от А. В. Х. срещу „Уникредит Булбанк“ АД искове по чл. 55, ал. 1, предл. 1 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, както следва: 1.1. за разликата над сумата от 6 763, 19 лв. до крайния размер на присъдената сума от 15 057, 65 лв., претендирана като платена без основание в полза на банката-ответник възнаградителна лихва за периода от 23. 09. 2010 г. до 15. 09. 2015 г. по договор за банков кредит № 212/05201/0253 от 03. 05. 2006 г., сключен между страните, ведно със законната лихва от датата на исковата молба – 23. 09. 2015 г. до окончателното изплащане на сумата; 1. 2. за разликата над сумата от 141, 18 лева до пълния предявен размер от 377, 74 лв., претендирана като изтекла за периода от 10. 07. 2015 г. до 22. 09. 2015 г. лихва за забава върху главницата, представляваща платена без основание в периода от 23. 09. 2010 г. до 10. 07. 2015 г. по договор за банков кредит № 212/05201/0253 от 03. 05. 2006 г. възнаградителна лихва; 2.1. за разликата над сумата от 850, 38 лева до крайния присъден размер от 18 680,17 лева, претендирана като платена без основание в полза на банката-ответник възнаградителна лихва за периода от 23. 09. 2010 г. до 15 .09. 2015 г. по договор за банков кредит № 903/052011309 от 15. 05. 2008 г., сключен между страните, ведно със законната лихва от датата на исковата молба – 23. 09. 2015 г. до окончателното изплащане на сумата; 2.2. за разликата над сумата от 17, 75 лева до пълния предявен размер от 474, 77 лв., претендирана като изтекла за периода от 10. 07. 2015 г. до 22. 09. 2015 г. лихва за забава върху главницата, представляваща платена без основание в периода от 23. 09. 2010 г. до 10. 07. 2015 г. по договор за банков кредит № 903/052011309 от 15. 05. 2008 г. възнаградителна лихва.

  В касационната жалба се поддържа, че обжалваното решение е неправилно. Допускането на касационното обжалване се основава на предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1 – 3 и ал. 2, предл. 3 ГПК.

  Ответникът по касация „Уникредит Булбанк“ АД, [населено място] прави възражение, че касационната жалба е недопустима. Изразява становище, че не са налице основания за достъп до касация, съответно – за неоснователност на касационната жалба.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като взе предвид доводите на страните и данните по делото, приема следното:

  Касационната жалба е процесуално недопустима, тъй като е подадена срещу неподлежащо на касационно обжалване съдебно решение.

  Съгласно разпоредбата на чл. 280, ал. 3 ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията на въззивните съдилища, постановени по граждански дела с цена на иска до 5 000 лв. и по търговски дела с цена на иска до 20 000 лв., с изключение на решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост.

  В настоящия случай обжалваното въззивно решение е постановено по искове с

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари